Trämarknaden i Karlstad, 50 år

Trämarknaden i Karlstad genomfördes för 50 gången den 21-22 november 2012, på Elite Stadshotell i Karlstad. Trämarknaden i Karlstad utgör en värdefull plattform för möte mellan producenter och kunder. Årligen samlas ett tusental besökare för att utbyta erfarenheter och information kring träindustri, sågverk, och handeln med sågade trävaror.

Kort historik
Från starten 1962 till 1999 stod Värmlands Sågverksförening som arrangör för Trämarknaden. Styrelsen för Värmlands Sågverksförening insåg tidigt nyttan av ett nära kontaktskapande mellan köpare och säljare av sågade trävaror, och när man i början 1960-talet såg på formerna för hur detta skulle utvecklas föddes idén om Trämarknaden i Karlstad. Sedan 2005 har Skogsindustrierna huvudansvaret för genomförandet av Trämarknaden.

Besvärligt läge för sågverksnäringen men med viss ljusning
De svenska sågverken upplever en mycket besvärlig period då efterfrågan på våra europeiska huvudmarknader är fortsatt låg, även om en viss ljusning kan skönjas de närmaste åren. Marknaderna i Nordafrikanska och Mellanöstern är och har varit en viktig del av sågverkens exportaffär. Trots en relativt svag marknad är lagren normala till låga och den allt mer kritiska tillgången på råvara håller tillbaka produktionen under det senaste kvartalet, vilket förväntas fortsätta in i 2013. Tillsammans med krympande produktion i andra viktiga producentländer som Österrike, Tyskland och Finland innebär detta att vi är i en kritisk balanssituation. Till detta skall läggas den positiva om än försiktiga utvecklingen på den Nordamerikanska byggmarknaden.

Marknadsföredragningar om byggmarknaden och Nordafrika
Som brukligt på Trämarknaden inleddes torsdagen med kunskapsseminarier på förmiddagen samt marknadsföredragningar under eftermiddagen, som i år tog upp utvecklingen för sågade trävaror med fokus på den europeiska byggmarknaden. Matti Mikkola, Stora Enso Building Solutions, gav sin syn på byggmarknaden och den positiva utvecklingen för träbaserade byggsystem. Pär Jönson från Utrikespolitiska Institutet gav en initierad beskrivning av den politiska utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern efter den arabiska våren. Nordafrika och Mellanöstern är viktiga marknader för svensk sågverksnäring och idag skeppas drygt 25 procent av exporten av sågade trävaror till regionen. Magnus Niklasson, Skogsindustrierna, gav en sammanfattning av utvecklingen på trävarumarknaden, som bjöd på vissa ljusglimtar i det annars så kompakta höstmörkret.

Dagen avslutades med en lärorik historisk exposé över Trämarknadens första 50 år av dagens moderator Mats Sigvant och Magnus Norrby.

Riddare av Trämarknadsorden
På programmet återfanns även Trämarknadens stora middag på onsdagen. På middagen dubbades två Trämarknadsriddare, dels Landshövdingen i Stockholms län, Chris Heister, för sina insatser för ett ökat träbyggande, bland annat i sin egenskap av ordförande i Trästad 2012, dels Christer Pettersson, Marknadschef Skandinavien på Holmen Timber, som med sitt långa engagemang och breda kontaktnät har betytt mycket för att utveckla trävaruhandeln. 

För mer information, kontakta
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, tel: 070-564 82 01
Charlotte Apelgren, kommunikationsansvarig Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, tel: 070-661 78 81

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration