Det ljusnar för svenskt trä

Utvecklingen inom svensk sågverksindustri ser positiv ut för 2014. Den inhemska marknaden har tagit fart. I Europa har byggkonjunkturen bottnat och en uppgång kan skönjas för 2014. Exporten till Nordafrika, Mellanöstern ligger fortsatt på en hög nivå och i Kina spås en fortsatt ökning. Men det finns några orosmoln också.

Utvecklingen inom svensk träindustri pekar mot ljusare tider. Det var en gemensam slutsats vid den årliga konferensen Trämarknaden som hölls i Karlstad i dag. På Trämarknaden, som hålls i november varje år, diskuteras situationen och året som kommer.
 
– Ja, det ser ljusare ut i dag jämfört med situationen för ett år sedan. Utvecklingen, som under det senaste halvåret pekat svagt uppåt, pekar nu faktiskt tydligare uppåt. Branschens insatser att positionera svenska trävaror mot växande marknader har bidragit till detta, säger Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, Skogsindustrierna.
 
Under seminarierna på Trämarknaden nämndes bland annat att exporten till Kina, som hör till de mest expansiva marknaderna, förmodligen två-, eller trefaldigas detta år. Under 2014 kan den siffran dubblas om det vill sig väl. Marknaden utvecklas bra i Storbritannien som är Sveriges största exportmarknad. Det beror delvis på att den engelska staten garanterar topplån till engelska bostadsköpare. Den svenska exporten svarar för cirka 50 procent av landets träimport. Även den svenska marknaden utvecklas positivt. Trycket på de svenska politikerna är stort att öka bostadsbyggandet.
 
Men det finns faktorer som fortfarande kan inverka negativt på exportökningen. I kölvattnet av en internationellt ansträngd ekonomi finns till exempel protektionistiska drag på de olika marknaderna.
 
– Mest tydligt är det i Japan, vars inhemska träproduktion inte är konkurrenskraftig på hemmamarknaden. Här använder man olika administrativa knep och incitament för att stimulera företag och konsumenter att välja japanska trävaror. En annan är Kina som fortfarande har 14 procents importtull på trävaror. Det påverkar förstås vår försäljning på de marknaderna, säger Mikael Eliasson.
 
Att de stora producentländerna i Europa - Tyskland, Österrike, Finland och Sverige - inte bedöms öka sin produktion nämnvärt nästa år, talar för att balansen mellan utbud och efterfrågan kommer att bestå.
 
– Ett stort problem är den starka svenska kronan som missgynnar våra sågverk liksom all annan exportindustri. De svenska sågverken är också beroende av att skogsbruket levererar råvaror i takt med efterfrågan. Skogsindustrin behöver råvaror kontinuerligt så skogsbruket måste ta ett långsiktigt ansvar här, menar Peter Eklund, styrelseordförande Svenskt Trä.
 
Fakta om Trämarknaden:
Trämarknaden är ett årligt evenemang i Karlstad. Här ges siffror om året som var, prognoser för et kommande året och här träffas de som kan ge svar om svensk skogsnärings utveckling.
 
I år deltog:
  • Peter Eklund, styrelseordförande Svenskt Trä och vd Bergkvist-Insjön AB
  • Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, Skogsindustrierna
  • Björn Lindgren, branschekonom på Svenskt Näringsliv informerar om den svenska marknaden
  • Olle Granath, Byggmax, fortsätter ur bygg- och trävaruhandelns perspektiv
  • Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Svenskt Trä, ger en aktuell marknadsbild över sågade trävaror
  • Cherif Sayed, Business Sweden, Egypten,”Overview of Middle East’s economies in transition”
  • Erik Eliasson, marknadschef Norra Skogsägarna
  • Måns Johansson, VD VIDA Wood AB, ordförande i EOS (europeiska sågverksunionen)
  • Suzan Ljungemo, marknadschef Bergkvist-Insjön
  • Arthur Selvig, marknadsdirektör Moelven Timber
 
För mer information om Trämarknaden och Svenskt Trä:
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, Skogsindustrierna: 070-564 82 01, mikael.eliasson@svenskttra.se
Charlotte Apelgren, kommunikationschef Svenskt Trä, Skogsindustrierna: 070-661 78 81, charlotte.apelgren@svenskttra.se (även för pressbilder)

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration