Nyheter från november 2013

  • Lars Martinson riddare av Trämarknadsorden

    Lars Martinson, koncernchef för det familjeägda träförädlingsföretaget Martinsons, dubbades till riddare av Trämarknadsorden för gagnelig gärning för träbranschen.

  • Det ljusnar för svenskt trä

    Utvecklingen inom svensk sågverksindustri ser positiv ut för 2014. Den inhemska marknaden har tagit fart. I Europa har byggkonjunkturen bottnat och en uppgång kan skönjas för 2014. Exporten till Nordafrika, Mellanöstern ligger fortsatt på en hög nivå och i Kina spås en fortsatt ökning. Men det finns några orosmoln också.