Lars Martinson riddare av Trämarknadsorden

Lars Martinson, koncernchef för det familjeägda träförädlingsföretaget Martinsons, dubbades till riddare av Trämarknadsorden för gagnelig gärning för träbranschen.

Juryns motivering till utnämningen av 2013 års riddare av Trämarknadsorden lyder:
 
Lars Martinson har genom ett strategiskt ledarskap styrt utvecklingen av familjeföretaget till en ledande position och en föregångare i trä byggnation. Härutöver är Lars starkt engagerad och bidrar frikostigt med sin erfarenhet och tid i olika gemensamma branschfrågor i allt från forskning och utveckling till arbetsgivarfrågor.
 
2013 års riddare av Trämarknadsorden tillkännagavs under Trämarknaden i Karlstad på det traditionella marknadsseminariet. Lars Martinsson var inte närvarande på Trämarknaden i Kartstad för att ta emot sitt pris. Utmärkelsen kommer därför att delas ut på Trädagen i Stockholm den 9 april 2014.
 
Martinsons är en familjeägd träförädlingsindustri med starka rötter i Västerbotten och huvudkontor i Bygdsiljum. Martinsons-koncernen består av ett antal separata bolag, vart och ett specialiserat inom sitt verksamhetsområde: sågverk, limträproduktion, träbroar och byggsystem med massiva trästommar. Koncernen har cirka 400 anställda och omsätter drygt en miljard kronor.
 
Marknadsseminariet på Trämarknaden i Karlstad, och efterföljande mingel, arrangeras av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, på Elite Stadshotell i Karlstad.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Martinson, tel: 0914 207 12, lars.martinson@martinsons.se 
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, tel: 070-564 82 01
Magnus Norrby, juryns ordförande, Trämarknadsorden, tel: 070-515 69 39
Charlotte Apelgren, kommunikationschef Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, tel: 070-661 78 81
 
För bild på Lars Martinson, vänligen kontakta:
Ida Martinson, marknad och PR, tel: 070-635 49 97, ida.martinson@martinsons.se 
Charlotte Apelgren, kommunikationschef Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, tel: 070-661 78 81

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration