Nyheter från december 2013

  • Stort intresse i Kina för svenskt trä i inredningar

    Intresset för svenska trävaror för inredning tilltar i Kina och den svenska exporten av sågade trävaror till Kina ökar starkt. Det bekräftades under SINO-SWEDISH WOOD DAY, ett svenskt initiativ och event för att ytterligare öka intresset för svenska trävaror i Kina. Cirka 400 personer deltog i eventet som hölls den 10 december i Shanghai.