Stort intresse i Kina för svenskt trä i inredningar

Intresset för svenska trävaror för inredning tilltar i Kina och den svenska exporten av sågade trävaror till Kina ökar starkt. Det bekräftades under SINO-SWEDISH WOOD DAY, ett svenskt initiativ och event för att ytterligare öka intresset för svenska trävaror i Kina. Cirka 400 personer deltog i eventet som hölls den 10 december i Shanghai.

Sino-Swedish Wood Day var en konferens med en utställningsdel, som organiserades av Svenskt Trä, i samarbete med China Furniture Association och China Timber & Wood Product Distribution Association. Programmet kombinerade föreläsningar om svenskt trä och en utställning där svenska sågverksföretag presenterade sina produkter. Syftet var att informera och inspirera den kinesiska inredningsindustrin att använda svenskt trä till möbler, golv, paneler och snickerier, samt att etablera nya affärsmöjligheter för framtiden.
 
Målgrupperna för Sino-Swedish Wood Day var den kinesiska möbel- och snickeriindustrin, samt inredningsarkitekter och designer. På konferensen presenterade representanter för den svenska sågverksindustrin det uthålliga svenska skogsbruket, svenskt träs kvalitetsfördelar, både vad avser produktegenskaper och logistiklösningar, samt exempel på interiörer inredda med furu och gran. Dessutom hade kinesiska möbelproducenter och designer bjudits in för att tala om sina erfarenheter av svenskt virke, samt om utvecklingsmöjligheterna för design med svenskt trä i Kina.
 
På plats i Shanghai var elva av de största svenska träleverantörerna. De presenterade sina företag i var sin monter i anslutning till konferensen och knöt många värdefulla kontakter med potentiella kunder. En gemensam utställning visade prover på svenska träprodukter och exempel på hur träet kan vidareförädlas för att få fram olika ytor och på så sätt anpassa träet till de kinesiska kundernas inredningssmak.
 
– Potentialen för svensk träexport till Kina är mycket stor. Den svenska träindustrin är känd för sin höga och jämna produktkvalitet, sina effektiva logistiklösningar och för ett hållbart skogsbruk. Det sätter den kinesiska träindustrin stort värde på i dag, vilket bekräftades på Sino-Swedish Wood Day. Bland designers och inredningsarkitekter på konferensen framhölls särskilt träets positiva miljöaspekter. I Kina finns idag ett ökat intresse för att använda naturliga och förnybara material i byggande och inredning, som ett svar på landets miljöutmaningar, säger Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä.
 
Sino-Swedish Wood Day är en del av en långsiktig satsning på den kinesiska marknaden.
 
– Vi har varit verksamma i Kina under de senaste 8 åren och har under den tiden etablerat starka kontakter med kinesiska branschorganisationer, universitet och myndigheter. Att arrangera ett så stort och välbesökt evenemang som Sino-Swedish Wood Day tillsammans med kinesiska aktörer är ett sätt att ytterligare befästa långsiktigheten i svensk träindustris satsning i Kina, säger Jan Söderlind, internationell direktör på Svenskt Trä.
 
För att ytterligare underlätta tillväxten av svensk träexport kommer Svenskt Trä att fortsätta sina satsningar i Kina.
 
– Under 2014 planerar vi bland annat att ordna en designtävling med universitetet i Shanghai, delta på viktiga mässor och konferenser där vi marknadsför svenskt trä som ett modernt inredningsmaterial, och arrangera en workshop med representanter för svenska och kinesiska myndigheter samt industrin. Allt för att stödja användningen av svenskt trä, säger Jan Söderlind.
 
Den svenska träexporten till Kina har nästan tredubblats sedan 2012 och beräknas i år uppgå till mer än 400 000 kubikmeter sågat virke. Prognosen för 2014 är över 700 000 kubikmeter sågat virke.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, Skogsindustrierna, tel: 070 564 82 01, mikael.eliasson@svenskttra.se
Jan Söderlind, internationell direktör Svenskt Trä, Skogsindustrierna, tel: 070-211 04 22, jan.soderlind@svenskttra.se
Charlotte Apelgren, kommunikationschef Svenskt Trä, Skogsindustrierna, tel: 070-661 78 81, charlotte.apelgren@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration