Stort sug efter information om att bygga i trä

Med tretusen sidors material är TräGuiden Sveriges största webb för byggkonstruktion. Svenskt Trä, som driver TräGuiden, har låtit göra en undersökning och analys som visar att användarna trots det fylliga materialet efterfrågar än mer information och fördjupningar snarare än förenklingar.

99 procent av användarna anser att grafiken och utseendet är utmärkt, bra eller godkänt medan endast 1 procent tycker att den är mindre bra. 67 procent av användarna finner alltid eller oftast rätt information och 2 procent svarar att de finner information i ett fåtal fall. 95 procent tycker att det är mycket lätt, lätt eller godkänt att hitta på TräGuiden medan 4 procent tycker att det är svårare.

- Vi är glada att så många använder TräGuiden och att de i så stor utsträckning finner det de söker, säger Jan Lagerström, forskningsdirektör på Skogsindustrierna, som tillsammans med Johan Fröbel, rådgivare på Svenskt Trä, utvecklat TräGuiden.

TräGuiden är gjord för att kunna vara ett redskap för alla som arbetar med konstruktion och byggnation i trä. De mest uppskattade delarna i TräGuiden är konstruktionsexempel, ritningar och dimensionering.

- Ska du rita en träbro? Eller vill du veta hur tjock en nockbalk ska vara för att bära upp ett tak? Då är TräGuiden något för dig, säger Johan Fröbel, på Svenskt Trä.

Under två månader gjordes en enkätundersökning med 800 svar, telefonintervjuer med 40 användare, en fokusgrupp samt en användaranalys. Sammantaget visar undersökningarna på att TräGuiden är ett välkänt begrepp och en väl använd resurs. TräGuiden är också en mycket välbesökt hemsida.

- 120 000 besökare under två månader för en så specialiserad hemsida är anmärkningsvärt, säger Daniel Birnik på BirCon som genomfört undersökningen.

Användarna av TräGuiden är framförallt arkitekter, konstruktörer, byggherrar, hantverkare, lärare men också privatpersoner. Förutom yrkespersoner inom branschen är TräGuiden ett verktyg för lärare. Lärare använder www.traguiden.se som studiematerial och resurs, både digitalt och utskrivna delar i klassrumsundervisning.

- För att TräGuiden skall fortsätta att vara en förtroendeingivande resurs visar undersökningen att vi måste fortsätta att uppdatera och fördjupa hemsidans information. Vi kommer att lägga stor vikt vid att informationen är aktuell och relevant, säger Johan Fröbel.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Fröbel, rådgivare Svenskt Trä, tel: 08-762 79 68, E-post:johan.frobel@svenskttra.se eller
Jan Lagerström, forskningsdirektör Skogsindustrierna tel: 08-762 79 67, E-post:jan.lagerstrom@skogsindustrierna.org

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration