Nyheter från september 2013

  • Svenskt Trä på möbelmässa i Shanghai

    Svenskt Trä ställde ut vid möbel- och inredningsmässan FMC i Shanghai den 11-14 september. FMC-mässan är en av de viktigaste mässorna för träindustrin i Kina inom möbel, snickeri och inredning. I montern exponerades 10 svenska sågverksföretag som sammanlagt står för cirka 70 procent av den svenska träproduktionen.

  • Stort sug efter information om att bygga i trä

    Med tretusen sidors material är TräGuiden Sveriges största webb för byggkonstruktion. Svenskt Trä, som driver TräGuiden, har låtit göra en undersökning och analys som visar att användarna trots det fylliga materialet efterfrågar än mer information och fördjupningar snarare än förenklingar.