Svenskt Trä på möbelmässa i Shanghai

Svenskt Trä ställde ut vid möbel- och inredningsmässan FMC i Shanghai den 11-14 september. FMC-mässan är en av de viktigaste mässorna för träindustrin i Kina inom möbel, snickeri och inredning. I montern exponerades 10 svenska sågverksföretag som sammanlagt står för cirka 70 procent av den svenska träproduktionen.

Den 75 kvadratmeter stora montern exponerade de svenska träslagen furu och gran. Träslagen visades dels via de varuprover som fanns i montern, dels i den träkonstruktion som ramade in montern. Konstruktionen bestod av pelare i svensk gran och balkar i svensk furu. Träråvaran har levererats av svenska sågverk och konstruktionen av hyvlat och lackat trä har tillverkats i Kina.

Kina har redan idag vuxit till en betydelsefull exportmarknad. Svensk sågverksindustri ser långsiktigt på denna marknad och tror på en fortsatt god volymökning av sågverksprodukter till den kinesiska snickeri- och möbelindustrin. Under 2012 var den svenska exporten av sågade trävaror till Kina knappt 150 000 kubikmeter men för 2013 är prognosen hela 450 000 kubikmeter. För 2014 är prognosen att den svenska exporten till Kina når upp till cirka 700 000 kubikmeter. Representanter för importörsorganisationer i Kina bedömer att Sverige inom några år har en mångdubbelt så stor export till Kina. Anledningen till denna utveckling är en hög produktkvalitet, effektiva logistiklösningar samt att den svenska produktmixen passar allt bättre in i den kinesiska snickeri- och möbelindustrin. (Den totala svenska produktionen av sågade trävaror uppgår till 16 miljoner kubikmeter, varav 12 miljoner kubikmeter exporteras.)

Svenskt Trä/Skogsindustrierna har varit aktiva i Kina de senaste 8 åren, och mässdeltagande i Shanghai är en del av en långsiktig satsning i Kina.

- Svenskt Trä har inom ramen för European Wood arbetat för att stödja utvecklingen av kinesiska trästandarder, bland annat genom demobyggen, brandtester och genom expertkompetens i kommittéer, säger Jan Söderlind, direktör för det internationella träprogrammet på Svenskt Trä. Idag har Kina en god palett av standarder som stödjer träbyggande i Kina.

Svenskt Trä/Skogsindustrierna var också en av huvudsponsorerna till den svenska paviljongen vid världsutställningen i Shanghai 2010, där entrédelen bestod av en avancerad limträkonstruktion. Under det senaste året har Svenskt Trä byggt upp Sino-European Wood Center i samarbete med Shanghai Jiao-Tong universitet. Syftet med centret är att stödja utvecklingen av modernt träbyggande i Kina.

Svenskt Trä fortsätter sin satsning i Kina genom att anordna en konferens om svenskt snickerivirke i Shanghai den 10 december i år. Målgruppen för konferensen är den kinesiska möbel- och snickeriindustrin.

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Söderlind, direktör Internationella Träprogrammet, Svenskt Trä, Skogsindustrierna tel: 070-211 04 22, jan.soderlind@svenskttra.se
Charlotte Apelgren, kommunikationsansvarig Svenskt Trä, Skogsindustrierna, tel: 070-661 78 81, charlotte.apelgren@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration