Nyheter från januari 2014

  • Lansering av nya uppdateringar på TräGuiden

    TräGuiden är ett webbaserat kunskapsmaterial om trä och träbyggande som drivs och tillhandahålls av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna. I TräGuiden beskrivs de tekniska momenten inom träbyggande med information som gör det naturligt och tryggt att bygga i trä. TräGuiden är en vidareutveckling av Träbyggnadshandböckerna och har funnits sedan 2003. Sidan uppdateras regelbundet med ny information. Vid två tillfällen under januari och februari införs nedanstående uppdateringar på TräGuiden.