Träbyggnadsturnén besökte Kiruna

I februari inledde Svenskt Trä sin Träbyggnadsturné genom Sverige. Under stoppet i Kiruna den 11 mars lyftes trä fram som ett konkurrenskraftigt alternativ i byggandet av Kirunas nya stadskärna.
– Industriellt träbyggande betyder snabba byggprocesser där rationella transporter av färdiga byggelement i trä ger möjlighet att bygga mycket på kort tid. Det är ett av många starka argument för trä, säger Johan Larsson på Svenskt Trä.

Johan fortsätter:

– I ett klimat som Kirunas, med låga temperaturer under stora delar av året, är trä ett väldigt tacksamt material eftersom det, tack vare hög prefabriceringsgrad och effektiv montering på byggarbetsplatsen, är enkelt att bygga med året om.

En stor del av en byggnads klimatpåverkan sker under byggprocessen. Eftersom trä är det enda helt förnybara byggmaterialet medför det stora fördelar också i det avseendet.

– Det finns ett stort behov att bygga samtidigt som kraven på sänkt miljöpåverkan ökar. Det gör att fokus på den här frågan kommer att växa de närmaste åren, säger Johan Larsson. 

Intresset för att bygga och investera i Kiruna är stort. Under Svenskt Träs träbyggnadsseminarium diskuterade deltagarna de lokala förutsättningar och möjligheter som regionen står inför, tillsammans med inbjudna byggherrar, entreprenörer och byggbolag. Man diskuterade även hur konstruktioner i limträ och KL-trä ger ett tilltalande, estetisk uttryck som är viktigt inte minst för den ständigt växande turistnäringen i Kiruna.

– Kunskapen om träets och det industriella byggandets fördelar når allt fler. Det är fantastisk roligt och spännande att se utvecklingen av stadsomvandlingen i Kiruna och den stora potential som finns att förnya staden med stort fokus på hållbarhet, säger Johan Larsson, projektledare, Svenskt Trä.

Länk till talarnas presentationer och mer information om träbyggnadsseminariet i Kiruna.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration