”Dags att se möjligheterna med trä”

Just nu skapas spännande och vackra träbyggnader runt om i världen. Hur står sig Sverige i den internationella konkurrensen?
– Min känsla är att vi bygger tryggt och traditionellt, men att vi kunde våga vara ännu mer nyskapande, säger Roberto Crocetti, professor vid Lunds Tekniska Högskola och en av föreläsarna på Svenskt Träs seminarium Ingenjörsmässigt byggande i trä i Göteborg 18 oktober.

Trä ger fantastiska estetiska och gestaltningsmässiga möjligheter för arkitekter och konstruktörer. I land efter land förflyttas nu träbyggandets gränser med nya spektakulära projekt. Det är inte bara nya höjdrekord som slås, vi ser också helt nya sätt att använda trä arkitektoniskt. 
– De stora fördelarna med trä som konstruktionsmaterial är att det är förnybart, vackert, lätt att forma och dessutom ett av de starkaste konstruktionsmaterialen i förhållande till sin vikt. Trots detta finns det i byggbranschen fortfarande en viss skepticism mot att använda materialet i stora konstruktioner. Inte minst i Sverige är vi tyvärr fortfarande lite försiktiga och traditionella när det gäller att utnyttja träets mekaniska egenskaper och arkitektoniska möjligheter, säger Roberto Crocetti.

Trä bäst för gestaltning
Visst finns det inspirerande exempel på spännande träkonstruktioner även i Sverige. Ett sätt att uppmärksamma dem är Träpriset som delas ut av Svenskt Trä och är ett av Sveriges största och viktigaste arkitektpris. Roberto Crocetti önskar ändå att branschen skulle lägga ännu mer vikt vid estetik och vackra detaljer och våga utmana rutiner och traditioner i byggandet.
– I Sverige finns en föreställning om att trä är ett material som ska användas i estetiskt och konstruktionstekniskt enkla byggnader. I själva verket är det ofta tvärtom, att trä är det bättre materialet när kraven på gestaltningen är högre, säger Roberto Crocetti.
Varför har det då blivit så här?
– En orsak är att det saknas kunskap kring projektering av träkonstruktioner i konsultbranschen. Det beror bland annat på att svenska utbildningar ofta fokuserar mest på andra konstruktionsmaterial än trä. När människor kommer ut i arbetslivet känner de sig inte bekväma med att rita och räkna på mer okonventionella träbyggnader, säger han.

Utmana gamla föreställningar
Roberto Crocetti tycker visserligen att det är spännande att det byggs riktigt höga hus i trä, men tycker inte att höjden har ett värde i sig.
– Jag skulle hellre se ett ökat fokus på gestaltningsfrågor och att fler aktörer utnyttjar träets estetiska möjligheter fullt ut, för det gör vi inte i Sverige i dag. Min önskan är att branschen ska våga utmana gamla föreställningar om vad en träbyggnad kan vara och hur den kan se ut, säger han.
Ett tips för den som vill lära mer om möjligheterna med trä är att läsa nya Limträhandbok Del 1-3 som Svenskt Trä gett ut. Ett annat är att hålla utkik efter de kunskapsdagar och föreläsningar som Svenskt Trä arrangerar. Nästa kunskapsdag kommer att äga rum på Svenska Mässan i Göteborg den 18 oktober. Temat är Ingenjörsmässigt byggande i trä och en av föreläsarna är Roberto Crocetti.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration