Nyheter från oktober 2016

  • ”Enda möjligheten för planeten är att bygga i trä”

    Antalet bostäder i världen behöver fördubblas inom några decennier, samtidigt som byggbranschens klimatpåverkan är stor. Under seminariet Ingenjörsmässigt byggande i trä spred Svenskt Trä och en rad experter kunskap om hur effektivt och attraktivt byggande kan kombineras med miljömässig hållbarhet.

  • Svenskt Trä rekryterar ny chef för standardisering och forskning

    I början av 2017 tillträder Björn Källander som ny chef för standardisering och forskning på Svenskt Trä. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna och verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande.

  • ”Dags att se möjligheterna med trä”

    Just nu skapas spännande och vackra träbyggnader runt om i världen. Hur står sig Sverige i den internationella konkurrensen? – Min känsla är att vi bygger tryggt och traditionellt, men att vi kunde våga vara ännu mer nyskapande, säger Roberto Crocetti, professor vid Lunds Tekniska Högskola och en av föreläsarna på Svenskt Träs seminarium Ingenjörsmässigt byggande i trä i Göteborg 18 oktober.