Per Andersson blev årets riddare av Trämarknadsorden

Den 17 november dubbades Per Andersson VD på AB Hilmer Andersson till riddare av Trämarknadsorden för gagnelig gärning för träbranschen.

2016 års riddare av Trämarknadsorden tillkännagavs under Trämarknaden i Karlstad på det traditionella marknadsseminariet den 17 november.

Juryns motivering till utnämningen av 2016 års riddare av Trämarknadsorden lyder:

Per Andersson har, i tredje generation, på ett förtjänstfullt sätt vidareutvecklat familjeföretaget AB Hilmer Andersson till gagn för bygd, region och bransch. Företaget har under Per Anderssons ledning kontinuerligt drivits framåt produktmässigt, tekniskt och med stabil lönsamhet. Kompetensförsörjning och generationsväxling är viktiga ingredienser i det hållbara företagandet i en bransch som är ryggraden för den värmländska ekonomin och sysselsättningen.  

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration