Nyheter från november 2016

  • Medvind för träindustrin

    Behovet av ett ökat byggande är stort, både i Sverige och globalt. Om världens länder ska klara sina klimatåtaganden i Parisavtalet så behöver en stor andel byggas i det enda förnybara byggnadsmaterialet, trä. Det konstaterade flera av talarna under Trämarknaden i Karlstad som hölls den 17 november.

  • Ny webbutbildning säkerställer gedigen träkunskap

    Sverige bygger som aldrig förr och trä är ett av våra viktigaste byggmaterial. För att möta det ökade behovet av träkunskap har branschorganisationen Svenskt Trä tillsammans med Byggmaterialhandlarna utvecklat en ny webbutbildning i träkunskap.

  • Kunskapsbrist hinder för hållbart byggande

    Sverige behöver en halv miljon nya bostäder de närmaste fem åren. Vi måste bygga snabbt och samtidigt klokt. Limträ är det bästa konstruktionsmaterialet ur ett hållbarhetsperspektiv, men bristande kunskap hos många i byggbranschen gör att man allt för ofta väljer material som är sämre för miljön, skriver Johan Fröbel på Svenskt Trä.