2015 ett rekordår - men fler bör bygga i trä!

Intresset för att bygga med limträ ökar i Sverige. Svenskt Träs statistik visar på ett svenskt försäljningsrekord 2015. En av de främst bidragande orsakerna är en större efterfrågan på miljövänliga lösningar och som det ser ut kommer den stigande försäljningskurvan fortsätta uppåt under 2016.

Det är tydligt att allt fler upptäcker fördelarna med limträ som byggmaterial. En undersökning som Prospector genomfört på uppdrag av Svenskt Trä visar att hela 59 procent av de i branschen drygt 1 000 som tillfrågats tycker att limträ borde användas i större utsträckning. Det ökade intresset märks tydligt, vilket gör utbildning och spridning av kunskap kring limträ viktigare än någonsin. 59 procent är bra, men inte tillräckligt bra. Och hur många av dem har egentligen gått från tanke till handling? Eller tänker göra det snart? Det byggs fortfarande alldeles för lite med trä i Sverige.

Fler tänker på miljön
Många av argumenten för limträ är samma som de för stål och betong. Bra bärighet, lång livslängd, brandtåligt och det går snabbt att bygga med. I förhållande till sin egen vikt är limträ däremot starkare än både stål och betong, vilket inte alla känner till. Att trä dessutom ger möjlighet att bygga med kraftigt minskad miljöpåverkan är en bidragande orsak till det växande intresset. Med låg energiförbrukning vid tillverkning är limträbalkar ett bra val för miljön jämfört med andra byggmaterial. Eftersom den växande skogen aktivt binder koldioxid är trä det enda konstruktionsmaterial som binder jordens överproduktion. Även när träet är monterat på plats ger det en minskad miljöpåverkan. Värt att tänka på.

Kom igen nu branschen!
Svenskt Träs statistik pekar på en fortsatt positiv utveckling av byggmarknaden. Klimatargumentet väger tungt och vi tycker det är väldigt positivt att allt fler väljer trä som är ett förnybart material. Att bygga med trä är att visa omtanke om klimat och nästa generation. Lägg till ett stort underliggande behov av att bygga och låga räntor så talar mycket för att även 2016 blir ett bra år för limträ. Vi vågar hoppas på det. Ett försäljningsrekord är bra. Men bra kan alltid bli bättre. Så kom igen nu. Det är hög tid att visa miljömedvetenhet, nytänkande och handlingskraft!

Johan Fröbel
Chef teknik och distribution
Svenskt Trä

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration