Nyheter från februari 2016

  • 2015 ett rekordår - men fler bör bygga i trä!

    Intresset för att bygga med limträ ökar i Sverige. Svenskt Träs statistik visar på ett svenskt försäljningsrekord 2015. En av de främst bidragande orsakerna är en större efterfrågan på miljövänliga lösningar och som det ser ut kommer den stigande försäljningskurvan fortsätta uppåt under 2016.

  • Furulampan – en lysande återvändare i ny tappning

    För de flesta är furulampan synonym med 70-talet. I år fick sistaårsstudenterna på Carl Malmstensskolan i uppgift att tillverka åtta banbrytande lampor i svensk furu i 2016 års tappning. Under Möbelmässan, 9 - 13 februari, visar studenter upp resultatet av projektet som är ett samarbete mellan Carl Malmstensskolan, Ateljé Lyktan och Svenskt Trä.

  • Svensk limträindustri på frammarsch

    Intresset för att bygga med limträ ökar. Svenskt Träs statistik visar på svenskt försäljningsrekord 2015. Johan Fröbel, chef teknik och distribution på Svenskt Trä, menar att de främst bidragande orsakerna är en ökad efterfrågan på miljövänliga lösningar samt att kunskapen om limträ är större än tidigare. Vi har låtit fyra högt uppsatta chefer inom limträindustrin uttala sig om framgångarna.