Svensk limträindustri på frammarsch

Intresset för att bygga med limträ ökar. Svenskt Träs statistik visar på svenskt försäljningsrekord 2015. Johan Fröbel, chef teknik och distribution på Svenskt Trä, menar att de främst bidragande orsakerna är en ökad efterfrågan på miljövänliga lösningar samt att kunskapen om limträ är större än tidigare.

Vi har låtit fyra högt uppsatta chefer inom limträindustrin uttala sig om framgångarna.

Totalt 68 174 kubikmeter är en imponerande siffra som gör att det fyra år gamla rekordet passerats med hela 2 301 kubikmeter. Det är tydligt att allt fler upptäcker fördelarna med limträ som byggmaterial. En undersökning som Prospector genomfört på uppdrag av Svenskt Trä visar att så mycket som 59 procent av de i branschen drygt 1 000 som tillfrågats tycker att limträ borde användas i större utsträckning. Något som Kjell Lilletjernbakken, platschef hos Setra Trävaror AB, har märkt av.
-Vi kan se tendenser som pekar i den riktningen, vilket gör utbildning och spridning av kompetens kring limträ viktigare än någonsin.

Kraftigt minskad miljöpåverkan
Många av argumenten för limträ är desamma som för stål och betong. Bra bärighet, lång livslängd och att det går snabbt att bygga med. I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen. Att trä dessutom ger möjlighet att bygga med kraftigt minskad miljöpåverkan kan vara en bidragande orsak till det växande intresset.
- Att vi har ökat vår produktion med drygt 2 000 kubikmeter beror väl i mångt och mycket på den gryende högkonjunktur som märks av i allmänhet nu. Det säger Anders Lundström, styrelseordförande för Glulam of Sweden AB. Men han hoppas att även miljöargumentet väger tungt och har del i den ökade efterfrågan.

Otroligt låg energiförbrukning
- Budskapet att trä är ett bra material i miljöhänseende verkar ha nått fram. Med otroligt låg energiförbrukning vid tillverkning är limträbalkar snällare mot miljön jämfört med andra byggmaterial. Limträ är det enda konstruktionsmaterial som hjälper till att binda jordens överproduktion av koldioxid.

Anders Lundström är optimistisk och tror på en fortsatt ökad försäljning under 2016. Han påpekar också att exporten kan få draghjälp av en svagare krona.

Generationsskifte påverkar
Även Johan Åhlén, vd för Moelven Töreboda AB, är väldigt nöjd med den ökade efterfrågan.
- 2015 var verkligen ett rekordår. Som jag ser det är detta ett resultat av två saker. Dels så är vi inne i en gynnsam period eftersom det byggs mycket, dels går allt fler från tanke till handling och väljer trä som är ett förnyelsebart material.

Åhlén lyfter fram miljöaspekten som oerhört viktig.
- Ökningen visar att träindustrins arbete med att upplysa om alla fördelar och möjligheter har gett resultat. Plus att vi nu har en extra bra marknadssituation. Vi ska även ha respekt för det generationsskifte som pågår. Många av de yngre är mer miljömedvetna och har inte en lång tradition av att bygga med andra material. De har lättare att ta till sig vårt material.

Tror på fler marknadsandelar
Svenskt Träs statistik pekar på en fortsatt positiv utveckling av byggmarknaden med höga orderstockar och höjda anbudspriser. Mikael Salomonsson, vd för Martinsons Byggsystem KB, tror att en efterfrågan är rimlig.
- Med en större marknad totalt sett samt en vilja – och krav på - att använda miljövänliga materialval kan vi ta ännu fler marknadsandelar framöver. Det är nu det vänder och jag tror att det gör det med en ketchupeffekt!

Setras Kjell Lilletjernbakken menar att den generella ökningstakten av byggandet i Sverige är en viktig anledning till försäljningsrekordet 2015.
- Med ett stort underliggande behov, låga räntor och rotavdrag som stimulerar lite extra. Och vi tror absolut att även 2016 blir ett bra år för limträ.

Mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä

0702-89 79 68, johan.frobel@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration