Årets Dubai Wood Show bekräftar svenskt träs starka position i regionen

Den 4-6 april genomfördes Dubai Wood Show. Mässan är den största trävarumässan i Mellanöstern och Nordafrika-regionen och lockar besökare även från Indien, Pakistan samt östra Afrika. MENA-regionen är mycket central för svensk sågverksexport och Svenskt Trä deltog för tredje gången på mässan tillsammans med representanter från svenska sågverk.

Sverige är den största exportören av furu och gran till MENA-regionen. På andra plats kommer Ryssland och på tredje Finland. 2015 exporterade Sverige furu och gran till MENA-regionen för mer än 5,5 miljarder kronor, motsvarande 3,2 miljoner kubikmeter. Det är ungefär 20 procent av allt barrvirke som importerades till regionen 2015.

- Aktörer i MENA-regionen ser Sverige som en viktig importmarknad för sågade barrträvaror. De väljer att samarbeta med svenska sågverksföretag eftersom de levererar sågade trävaror av hög kvalitet, är pålitliga handelspartners och har välutvecklade logistiklösningar, menar Charlotte Dedye Apelgren chef interiör och design på Svenskt Trä.

De flesta svenska sågverksföretagen som exporterar till regionen fanns representerade i Svenskt Träs monter på Dubai Wood Show. I montern hölls ett föredrag om de svenska sågade trävarornas kvalitet, fuktkvot, dimensioner samt om det uthålliga svenska skogsbruket. 

Just miljöfrågor har fått ett ökat intresse i Förenade Arabemiraten, vilket bekräftades av besöket i Svenskt Träs monter av klimat- och miljöministern, Hans Excellens Dr. Thani Ahmed Al Zeyoudi.

Ett annat viktigt budskap i Svenskt Träs monter var materialets mångsidighet, eftersom det används för allt från flervåningshus till furulampor, samt även till möbler, snickerier, lastpallar och som formvirke vid byggen.

- Det är främst furu för möbler, fönster, dörrar och andra snickerier som exporteras till MENA-regionen, men vi börjar även se ett visst intresse för träbyggande, i synnerhet för limträ, berättar Charlotte.

Med sina 3,2 miljoner kubikmeter är MENA-regionen, efter Europa, i särklass den viktigaste exportregionen för svenska sågverk. Försäljningen till regionen har ökat betydligt under åren och svenska sågverk ser regionen som en strategisk marknad även i framtiden.

Historiskt sett var även Iran en etablerad marknad för svensk sågverksexport. I och med att handelsembargot släppts öppnas nya möjligheterna till samarbeten.

- Vi ser mycket positivt på detta och har på uppdrag av våra medlemsföretag påbörjat en studie kring handelsmönster, trävaruförbrukning och logistik i Iran, säger Mikael Eliasson direktör på Svenskt Trä.

Svenskt Trä medverkade under Dubai Wood Show tillsammans med följande svenska företag:

  • Ara Timber
  • Holmen Timber
  • Martinsons 
  • Moelven Timber
  • Norra Timber
  • SCA Timber
  • Setra Group
  • Södra Wood
  • Uni4 Marketing

Fakta
2015 exporterade Sverige 3,2 miljoner kubikmeter barrträ till MENA-regionen. I regionen är Egypten den största importören av svenskt trä med mer än 1,3 miljoner kubikmeter, följt av Algeriet med 600 000 kubikmeter, Marocko med 450 000 kubikmeter och Saudi-Arabien med 405 000 kubikmeter. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration