Nu lanserar Svenskt Trä Limträhandbok Del 1-3!

Allt fler upptäcker fördelarna med limträ som byggmaterial. När branschorganisationen Svenskt Trä bjuder in till inspirerande kunskapsdagar 21-22 april är lanseringen av nya Limträhandbok Del 1-3 en viktig punkt i programmet. Efterfrågan på de informativa handböckerna är stor!

Limträprodukter har en uppenbar plats i kretsloppssamhället. Trämaterialet är förnybart, återvinningsbart och dessutom baseras tillverkningen av produkterna till stora delar på bioenergi. Svenskt Trä tycker det är glädjande att intresset för att bygga med limträ ökar. Branschorganisationens statistik visade på svenskt försäljningsrekord 2015. När de nu bjuder in till kunskapsdagar för ingenjörsmässigt byggande i trä, ett av många sätt att förmedla kunskap på, spelar limträ en självklar roll.

Föreläsningar och studiebesök
I samband med kunskapsdagarna, som arrangeras på Hotel Rival i Stockholm, kommer nya Limträhandbok Del 1 – 3 att lanseras. Alla deltagare får en upplaga med sig.

- Dag ett kommer deltagarna att kunna lyssna på flera inspirerande föreläsare som bland annat berättar om stora trä- och limträkonstruktioner, berättar Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä. Dag två finns det möjlighet att göra studiebesök hos stora trä- och limträprojekt i Mälardalen tillsammans med ansvariga från respektive plats.

Olika målgrupper
Limträhandbok Del 1-3 är resultatet av ett samarbete mellan limträtillverkare och deras branschorganisationer i Finland, Norge och Sverige. Böckerna finns i tre språkversioner – finska, norska och svenska. Innehållet har anpassats till Eurokod 5 med tillhörande nationellt anpassningsdokument, NA.

  • Del 1- fakta om limträ och vägledning vid projektering. Riktar sig till arkitekter och konstruktörer. Även lämplig att använda i undervisning vid högskolor, universitet och tekniska gymnasier.
  • Del 2 – konstruktionsberäkningar för statisk dimensionering av limträ. Skriven för byggnadskonstruktörer, men passar även vid undervisning i konstruktionsteknik vid högskolor och universitet.
  • Del 3 – beräkningsexempel för de vanligaste limträkonstruktionerna. Omfattar ett stort antal tabeller. Riktar sig till byggnadskonstruktörer. Är även lämplig att använda vid undervisning av konstruktionsteknik.

Mer om träkonstruktioner
Utöver Limträhandbok Del 1-3 kommer boken Dimensionering av träkonstruktioner att lanseras och delas ut till deltagarna under kunskapsdagen. Det är boken Design of timber structures Volume 1-3 som omarbetats och nu även ges ut på svenska med två tillhörande delar. Böckerna har huvudsakligen tagits fram för att underlätta för såväl blivande som verksamma konstruktörer att beräkna både enkla och mer avancerade träkonstruktioner.

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
08 – 762 79 68, 070 – 289 79 68, johan.frobel@svenskttra.se

Här kan du beställa Limträhandbok Del 1-3, Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 samt Design of timber structures Volume 1-3.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration