Nyheter från juni 2016

  • Nya publikationer förenklar handelssortering av sågade trävaror

    Sedan mitten av 1980-talet har den nordiska sågverksindustrin deltagit i det europeiska harmoniserings- och standardiseringsarbetet för att utveckla normer som redovisar träets egenskaper och användningsområden baserat på ett objektivt och vetenskapligt underlag. Som en del i det arbetet lanserar branschorganisationen Svenskt Trä två nya publikationer om handelssortering.

  • Kina satsar på träbyggande

    2015 beslutade sig Kina för att främja trä som byggmaterial, ett positivt beslut för exporten av svenskt virke och förädlade trävaror till Kina men också för klimatet då trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet med låg klimatpåverkan. Den 1 juni kommer en kinesisk delegation till Sverige och Europa för att ta del av svenskt och europeiskt kunnande i modern träbyggnadsteknik. Syftet är att Kina i slutet av detta år ska ha normer och standarder på plats för att kunna bygga höghus i trä ända upp till 18 våningar.