Nya publikationer förenklar handelssortering av sågade trävaror

Sedan mitten av 1980-talet har den nordiska sågverksindustrin deltagit i det europeiska harmoniserings- och standardiseringsarbetet för att utveckla normer som redovisar träets egenskaper och användningsområden baserat på ett objektivt och vetenskapligt underlag. Som en del i det arbetet lanserar branschorganisationen Svenskt Trä två nya publikationer om handelssortering.

Tydliga handelssorteringsregler är centrala för sågade trävaror av alla sortiment. Standarden SS-EN 1611-1 som fastställdes år 2000 behandlar handelssorteringen för furu och gran.

- Svenskt Trä har i uppdrag att beskriva träprodukter på ett enkelt och tydligt sätt på de marknader där våra medlemmar säljer trävaror. I det branschgemensamma arbetet har vi valt att använda standarden SS-EN 1611-1 för att handelssortera virket. Våra två nya publikationer om handelssortering ger våra medlemmar och deras kunder tydliga regler att följa, säger Johan Fröbel, chef distribution och teknik på Svenskt Trä.

Svenskt Trä lanserar nu dels Handelssortering av sågade trävaror i Europa enligt SS-EN 1611-1. Publikationen behandlar definitioner av kvalitet och regler för sågade trävaror. Den vänder sig främst till köpare och säljare av trävaror och underlättar samt kvalitetssäkrar affärsprocessen.

Dels Guide för Handelssorterings- och Hållfasthetsklasser. Publikationen beskriver de olika handelssorterings- och hållfasthetsklasserna samt de olika användningsområdena på ett pedagogiskt sätt. Målgruppen är säljare i byggmaterialhandeln och byggentreprenörer.

- De två nya publikationerna om handelssortering är ett efterfrågat hjälpmedel som är harmoniserat med våra nya kontrakt för sågade trävaror och ger såväl säljare som köpare ett bra stöd vid frågor relaterat till kvalitet, säger Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä.

Bakom publikationerna står även Byggmaterialhandlarna som äger VilmaBas, bygg- och järnhandelsbranschens verktyg för kvalitetssäkring av pris- och artikelinformation. I VilmaBas beskrivs bassortimentet av svenska träprodukter och även den utgår från handelssortering enligt SS-EN 1611-1 i egenskapsdeklarationerna av träprodukterna.

Om publikationerna:
Handelssortering av sågade trävaror i Europa enligt SS-EN 1611-1 omfattar 60 sidor och är i A5-format och Guide för Handelssortering- och Hållfasthetsklasser omfattar 12 sidor och är i A4-format. Beställ böckerna via länkarna.

Mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä

0702-89 79 68, johan.frobel@svenskttra.se

Mikael Eliasson, direktör, Svenskt Trä
070-564 82 01, mikael.eliasson@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration