Koordinator standardiserings- och FoU-frågor

Svenskt Trä är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna och företräder sågverk och limträindustri. Inom Svenskt Trä finns också Sveriges Träbyggnadskansli. Genom att inspirera, informera och förmedla kunskap om trä bidrar Svenskt Trä till att ändra attityderna till trä och öka användningen av träprodukter.

Träindustrin står inför en intressant utveckling. Baserat på en förnybar och växande råvarubas erbjuder våra medlemsföretag produkter och system för en hållbar framtid. Vi ser en tydlig trend mot ökad användning av träprodukter, inte minst inom byggsektorn. Standardisering- och FoU-arbetet är en bas för utvecklingen av medlemmarnas produkter, marknader och konkurrenskraft.

Svenskt Trä har ett ansvar att inom ramen för Skogsindustrierna driva och koordinera det trärelaterade standardiserings- och FoU-arbetet.

Vi söker nu en medarbetare som kommer att ansvara för att driva och koordinera dessa båda områden utifrån vår sektors strategiska behov. Du kommer att få arbeta nära och i samarbete med industrin, FoU-finansiärer och utförare, standardiseringsorganisationer och samarbetspartners nationellt och internationellt.

Du kommer att verka i en engagerad, drivande och öppen organisation som arbetar lyhört, kommunikativt och är nätverksbyggare. Placering är vid vårt kontor i centrala Stockholm. Din närmaste chef är direktören för Svenskt Trä.

Vi förutsätter en examen från högskola eller universitet med teknisk inriktning samt relevant arbetslivserfarenhet från industrin, forskningen och/eller myndighet. Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift. Engelskan är jämte svenskan vårt arbetsspråk.

För mer information
Du är välkommen att kontakta vår konsult i denna rekrytering Magnus Pierrou, 070-7678489 eller Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä, 070-5648201.

Din ansökan skickar du snarast, dock senast den 21augusti till info@pierrou.se Intervjuer genomförs löpande.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration