Nyheter från juli 2016

  • Stor nyfikenhet på svenskt trä på möbelmässa i Västra Kina

    Efter att ha varit aktiva flera år på Kinas östkust i städer som Shanghai och Guangzhou, har branschorganisationen Svenskt Trä nu deltagit i en möbelmässa i Chengdu, i västra Kinas inland. Chengdu är ett potentiellt viktigt tillväxtområde för svensk sågverksexport och syftet med Svenskt Träs monter var att inspirera och informera den kinesiska möbelindustrin om svenskt trä samt att skapa kontaktyta mellan dem och representanter från svenska sågverksföretag.