Stor nyfikenhet på svenskt trä på möbelmässa i Västra Kina

Efter att ha varit aktiva flera år på Kinas östkust i städer som Shanghai och Guangzhou, har branschorganisationen Svenskt Trä nu deltagit i en möbelmässa i Chengdu, i västra Kinas inland. Chengdu är ett potentiellt viktigt tillväxtområde för svensk sågverksexport och syftet med Svenskt Träs monter var att inspirera och informera den kinesiska möbelindustrin om svenskt trä samt att skapa kontaktyta mellan dem och representanter från svenska sågverksföretag.

Chengdu, huvudstad i provinsen Sichuan, har växt mycket snabbt och anses vara en av de främsta städerna för investeringar i Kinas inland. Numera är Chengdu det tredje största området för möbeltillverkning och det fjärde största området för möbeldistribution i Kina. Chengdus storstadsområde har 10 miljoner invånare och Sichuanprovinsen har 80 miljoner.

- Möbelindustrin i Kina är en viktig exportmarknad för sågade trävaror från Sverige och regionen kring Chengdu har stor utvecklingspotential för våra medlemmar, även om mycket återstår att göra för att bygga upp marknaden för svenskt trä i regionen. En slutsats från mässan är att intresset för svenskt trä i regionen är stort men kunskapen ännu låg, säger Charlotte Dedye Apelgren chef interiör och design på Svenskt Trä.

I juli arrangerades mässan International Furniture Manufacturing & Supply Fair (IFFC) för 17:e gången i Chengdu. Mässan delades upp i två delmässor: på den första, 3-6 juli, bestod utställarna av möbeltillverkare, och huvudmålgruppen var möbelinköpare, och på den andra, 12-15 juli, var fokus på material, komponenter och maskinutrustning för möbeltillverkning. Svenskt Trä ställde ut på båda delmässorna.

I Svenskt Träs monter ställdes möbler i svensk furu ut, formgivna av kinesiska designers, samt ytprover som visar exempel på ytor skapade med svensk furu och gran genom att borsta, måla, lacka eller lasera träet.

- Genom att visa konkreta exempel på möbler och ytor vill vi inspirera den kinesiska möbelindustrin till att använda massivt svenskt barrträ i sin produktion. Mässbesökarna visade en enorm nyfikenhet för furumöblerna och träytorna och många var de som gick fram och kände på träet. Trä är unikt på så sätt att det inbjuder till beröring och ger en varm och behaglig känsla när man tar på det, fortsätter Charlotte Dedye Apelgren.

I Svenskt Träs monter förmedlades även information om svenskt träs höga kvalitet och om det uthålliga svenska skogsbruket. Montern hade också ytor avsedda för affärsdiskussioner mellan representanterna från de svenska sågverksföretagen och potentiella kinesiska kunder. Följande svenska medlemsföretag var representerade i Svenskt Träs monter: Bergkvist Insjön, Holmen, Martinsons, Norrskog Wood Products, SCA, Setra Group och Södra.

Fakta om svensk träexport till Kina
Exporten av barrträ från Sverige till Kina har ökat stadigt de senaste åren. 2011 var första året exporten översteg 100 000 m3 och sedan dess har den ökat varje år. 2015 var exporten 530 000 m3 och den bedöms nå över 700 000 m3 i år.

Kina värderas som en av de marknader med störst potential för svenska trävaror. De flesta svenska sågverksföretagen exporterar till Kina och flera av de största företagen har försäljningskontor på plats i landet.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration