Nyheter från juli 2019

  • ”Rationella koncept- och systemlösningar ökar limträförsäljningen”

    PRESSMEDDELANDE Limträbranschen fortsätter att öka, trots minskat byggande. Första halvåret 2019 visar en tydlig försäljningsökning jämfört med året innan. − Våra kunskapssatsningar och limträtillverkarnas utveckling av rationella koncept- och systemlösningar ger resultat, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

  • Mest populära byggprojektet är altan

    PRESSMEDDELANDE I Sverige väljer allt fler att bygga altan under sommaren. Även i år är Altan den byggbeskrivning som toppar listan över flest sålda och distribuerade byggbeskrivningar från branschorganisationen Svenskt Trä.

  • Träindustrin stärker samarbetet med universiteten

    PRESSMEDDELANDE Ett nytt samverkansavtal mellan Luleå tekniska universitet, LTU och branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna ska utveckla och stärka träindustrin. Avtalet stöttar bland annat ett nytt forskningscenter inom röntgen och materialteknik som kommer att bli ett centralt nav vid digitaliseringen av träindustrin.