Mest populära byggprojektet är altan

PRESSMEDDELANDE I Sverige väljer allt fler att bygga altan under sommaren. Även i år är Altan den byggbeskrivning som toppar listan över flest sålda och distribuerade byggbeskrivningar från branschorganisationen Svenskt Trä.

- Det blir allt enklare att söka upp information och kunskap om trä och träbyggande. Med kostnadsfria byggbeskrivningar, appar och publikationer kan fler bygga rätt med trä, säger Johan Fröbel.

Vi bygger som aldrig förr och många passar under sommaren på att få klart den efterlängtade lekstugan eller det behövliga cykelförrådet. Populärast av Svenskt Träs byggbeskrivningar är Altan som legat etta på topplistan länge. Johan Fröbel, chef för distribution och teknik på Svenskt Trä, ger sina tips kring altanbyggande.

Se också vår trallfilm

Tips för altanbygge
Planera storlek och läge. Något att tänka på innan bygget påbörjas är solfaktorn. Överväger morgonsol, middagssol eller kvällssol? Tänk även på syfte och storlek. Är altanen för 50 eller 10 middagsgäster?

Välj material. Tryckimpregnerat eller kärnfuru? Till själva byggandet är virkesval och -kvalitet viktigt. En grundregel är att alltid använda tryckimpregnerat virke av träskyddsklass NTR/A till konstruktioner i kontakt med mark eller sötvatten, samt vid konstruktioner där det är svårt att inspektera och byta ut virket. Tryckimpregnerat virke av träskyddsklass NTR/AB används till konstruktioner ovan mark. En bärande altankonstruktion, med delar som är i kontakt med mark, bör bestå av tryckimpregnerat virke av träskyddsklass NTR/A.

- Till trallgolv rekommenderar vi tryckimpregnerad furu av träskyddsklass NRT/AB eller kärnfuru som är beständig mot röta. Kärnfuru är dock inte lika beständigt som tryckimpregnerat virke, säger Johan Fröbel.

För altanstaketet rekommenderas virke av gran med finsågad yta eller tryckimpregnerat virke av träskyddsklass NTR/AB. Till staketstolpar används tryckimpregnerat virke av träskyddsklass NTR/A.

- Virket ska vara högst 16 % i fuktkvot vid målningstillfället vilket även gäller för tryckimpregnerat virke. Detta för att färgen ska fästa på bästa sätt. Ändträt bör skyddas med penetrerande grundolja, säger Johan Fröbel.

Så mäter du fuktkvoten

Underhåll din trall. Tryckimpregnering behöver i regel inte underhållas för varaktighetens skull. Korrekt tryckimpregnerat trä garanterar ett långvarigt skydd mot främst röta. Vill man behålla det fräscha utseendet bör man med jämna mellanrum tvätta, låta torka och sedan bestryka trallen med träolja.

Svenskt Trä gör det enkelt för den som vill förverkliga sina byggplaner i sommar genom 47 kostnadsfria digitala bygginstruktioner på byggbeskrivningar.se. De 20 populäraste byggbeskrivningarna finns i tryckt version hos bygghandeln.

Om byggbeskrivningar.se
Byggbeskrivningar.se visar på ett enkelt sätt hur man lyckas med sitt byggprojekt, både översiktligt och i detalj. Här finns till exempel pedagogiska beskrivningar i form av ritningar, realistiska illustrationer och instruktionsfilmer, samt möjlighet att måttanpassa och skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan. På byggbeskrivningar.se finns även ett dimensioneringsprogram som hjälp för att beräkna dimensioner för till exempel takbalkar, nockbalkar, pelare eller golv- och altanbjälkar i konstruktionsvirke eller limträ. Byggbeskrivningarna finns även att hämta i den lokala bygg- och trävaruhandeln.

Läs också Nya rekommendationer för läggning av trall
Läs också Underhållstips för altan och trädäck på mark

Läs också Nytt beräkningsprogram i webbapplikationen Trärådhuset
Läs också Fler vill vi bygga staket och plank i sommar
Läs också Sommarens bästa byggtips för staket och plank

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration