Bygg rätt i trä - nya rekommendationer för montering av trall

PRESSMEDDELANDE Felaktig montering av trall kan leda till många olika problem. Nu har branschorganisationen Svenskt Trä, tillsammans med tillverkare av trall och fästdon, tagit fram nya rekommendationer för hur olika sorters trall ska monteras för att undvika framtida bekymmer.

Ju närmare våren kommer desto mer detaljerade blir planerna för montering av trall. Detta inte helt utan huvudbry då det finns lika många olika sorters trall som olika sätt att lägga trall på. Felaktiga myter om hur trallbrädor ska monteras har levt länge. Svenskt Trä, tillsammans med tillverkare av trall och fästdon, har därför kraftsamlat och tagit fram nya tydliga rekommendationer och instruktioner för montering av trall.

Utan tydliga instruktioner kan slutresultatet bli felaktigt med konsekvensen att problem förr eller senare uppstår. Felaktig montering kan bland annat leda till att skruvar går av eller att virket deformeras och spricker. 

- Det kan verka som en relativt enkel sak för den händige, men vi ser att det även bland hantverkare förekommer felaktigheter när trallbrädor ska monteras. Olämpligt montage orsakar i sin tur fuktrelaterade skador, sprickbildning och trasiga fästdon, säger Johan Fröbel, chef för distribution och teknik på Svenskt Trä.

För att undvika de problem som kan uppstå har Svenskt Trä tagit fram nya tydliga rekommendationer och anvisningar som omfattar dels anvisningar för val av trall och fästdon, dels anvisningar gällande utförandet för att trall och fästdon ska hålla lång tid framöver. De nya rekommendationerna i korthet:

  • Mät avstånd från kant till kant mellan trallbrädor
  • Montera skruvar 30 mm från lång- och kortsidor
  • Förborra skruvar vid tralländor
  • Fuktskydda medliggande underliggande golvbjälkar med grundisoleringspapp
  • Om du skarvar trallbrädorna – montera spikregel vid skarvar

- Ska du bygga altan, veranda, balkong eller pooldäck med trall har du stor nytta av de nya instruktionerna, säger Johan Fröbel.

De nya anvisningarna kommer att inarbetas i Svenskt Träs uppdaterade byggbeskrivningar Altan respektive Trädäck på mark. Svenskt Träs byggbeskrivningar finns att hämta gratis hos bygg- och trävaruhandlare runt om i landet och på www.byggbeskrivningar.se. Anvisningarna kommer även att inarbetas i nästa utgåva av AMA Hus och RA Hus.

Läs de nya rekommendationerna här

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration