Branschgemensamt sortiment för trävaror växer

PRESSMEDDELANDE Branschorganisationerna Byggmaterialhandlarna och Svenskt Trä har nu lagt till ytterligare 32 träprodukter i det branschgemensamma sortimentet VilmaBas. Totalt finns nu över 580 produkter som bland annat visar detaljritningar och kvaliteter på svenska trävaror.

- Intresset för att bygga i trä fortsätter att öka och med ett branschgemensamt sortiment ser vi till att hålla kvaliteten hög på våra svenska trävaror. Oavsett vem som levererar dem så beskrivs alla produkter på ett och samma sätt, det gör det enklare för beställaren, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

Byggmaterialhandlarna och Svenskt Trä lade den 1 november 2020 till ytterligare 32 produkter i VilmaBas-sortimentet. Totalt finns nu över 580 träprodukter. Produkterna beskrivs i så kallade egenskapsdeklarationer som bland annat visar detaljritningar på respektive produkt, kvaliteter och andra egenskaper på svenska trävaror. Det gör att man säkrar och höjer kvaliteten på svenska träprodukter.

VilmaBas är ett branschgemensamt sortiment för alla som arbetar med trä eller producerar träprodukter. Från konsument, arkitekt, konstruktör till entreprenör, bygghandel och sågverk.

- Tidigare när man beställde trä kunde det innebära olika mått och kvalitet beroende på leverantör. Med VilmaBas finns nu en tydlig standard och bestämda kriterier som varje produkt ska leva upp till. Det gör att kvaliteten på svenska trävaror säkras, säger Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna.

De nya produkterna är:

  • Underlagsspontsluckor
  • Takfotsluckor
  • Handledare
  • Dimensionshyvlad ändspont
  • Slätspont
  • Staketregel
  • Falsad spårpanel med fasad kant.

I träbranschen har det länge saknats ett gemensamt synsätt för hur olika trävaror ska kategoriseras och standardiseras. Många produkter har tagits fram lokalt och trots att de hetat samma sak och haft samma användningsområde har de ofta skiljt sig mycket från varandra. Det har gjort det svårt att kvalitetssäkra träprodukter - ett problem som VilmaBas syftar till att lösa.

Om VilmaBas

Byggmaterialhandlarna och Svenskt Trä skapade 2010 ett branschgemensamt register med egenskapsdeklarerade trävaror. Idag finns över 580 produkter på vilmabas.se kopplade till ett specifikt VB-nummer så att köparen kan vara säker på att få rätt produkt. Läs mer på vilmabas.se.

Om Byggmaterialhandlarna

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.

Vi fokuserar på med hållbarhet, digitalisering, försäljningsstatistik, lobbying samt skapar gemensamma mötesplatser. Våra medlemmar är, Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome Bygg & Industri, Happy Homes AB, Karl Hedin, Kesko, Mestergruppen, Nordström Bygghandel, Optimera Sverige, Woody Bygghandel samt ett femtiotal fria byggmaterialhandlare.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration