Välj rätt kvalitet på virket med ny guide

PRESSMEDDELANDE Branschorganisationen Svenskt Trä har tagit fram en ny guide som ska göra det enklare för både köpare och säljare av trävaror att välja virke av rätt kvalitet. Den heter Guide för handelssorterings- och hållfasthetsklasser och bygger på standarder enligt SS-EN 1611-1.

- Det var egentligen bygghandeln som önskade en enkel förklaring av standarden SS-EN 1611-1. Man saknade en guide som kunde beskriva för både köpare och säljare vilka olika handelsorter och hållfasthetsklasser det finns och när man ska välja respektive sort eller hållfasthetsklass, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

För att göra det enkelt och tydligt både för den som köper och säljer trävirke så har Svenskt Trä nu tagit fram en kort guide som beskriver handelssorterings- och hållfasthetsklasser.

Virke sorterat enligt SS-EN 1611-1 är inte avsett för bärande konstruktioner. Sorteringen sker istället för att skapa kvaliteter med ett visst utseende. Exempelvis sorteras virke beroende på kvist, sprickor, vankant, blånad och skevhet. Beroende på typ av byggdetalj men också vad man föredrar finns olika kvaliteter att välja bland. Guide för handelssorterings- och hållfasthetsklasser beskriver sorteringsreglerna och även de olika hållfasthetsklasserna som används på den svenska marknaden. Bland annat framgår det tydligt vilka deformationskrav och sprickor de olika hållfasthetsklasserna godkänner.

- Den som arbetar inom bygghandeln ska kunden hänvisa kunden till rätt virkessort eller hållfasthetsklass. Samtidigt ska köparen av virket kunna förstå vilken typ av kvalitet man är ute efter. Det är viktigt att kunna möta olika kunders behov, säger Johan Fröbel.

Guiden finns att hämta i bygghandeln och går att beställa via Svenskt Träs webbshop. Den finns också att ladda ned utan kostnad på Svenskt Träs hemsida.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration