Nyheter från september 2021

  • Närproducerat kulturhus sätter Skellefteå i fokus

    ARTIKEL Sara kulturhus i Skellefteå är en av världens högsta träbyggnader som med sina 20 våningar sträcker sig 75 meter upp i luften. Trä! tog en första titt på projektet som nästan står klart. Byggnaden har förändrat stadsbilden och synen på vad som är möjligt att bygga av trä. Det mesta av råvaran, arbetskraften och byggtekniken har hämtats lokalt.