Byggbranschen laddar för att bygga mer klimatneutralt

Foto Sören Håkanlind (vänster) Byggföretagen (höger).

INTERVJU
– Det långsiktiga målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Men det finns många företag och kommuner som vill gå ännu snabbare fram, säger Anna Lönn Lundbäck, ansvarig på Byggföretagen för färdplanen för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningsarbetet.

I höstas öppnade EU-kommissionen för ansökningar från alla europeiska städer som vill medverka i projektet ”100 klimatneutrala och smarta städer till 2030”. Från Sverige sökte 13 städer, och sju valdes ut. Dessa ska nu testa nya arbetssätt och lösningar, lära av varandra och arbeta för att skapa en miljö som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och för klimatet.  
 
Det är omkring 75 procent av EU-invånarna som bor i städer, och dessa städer står för mer än 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Under de kommande 40 åren förväntas det globalt att byggas 230 biljoner kvadratmeter – en yta lika stor som Paris – varje vecka. 
 
Det är därför viktigt att städerna fungerar som experiment- och innovationsekosystem. 
 
– Den gröna omställningen sprider sig över hela Europa just nu. Men det finns alltid behov av föregångare, som sätter upp ännu högre mål. De här städerna visar oss vägen mot en hälsosammare framtid, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i en kommentar. 
 
Men hur kan byggindustrin bidra till att våra städer blir mer klimatneutrala?  
 
Anna Lönn Lundbäck nationell hållbarhetssamordnare på bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen och ansvarig för färdplanen för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningsarbetet. Den färdplanen täcker hela värdekedjan från tillverkning av material och produkter till drift och förvaltning av fastigheter. Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp.  
 
En stor del av klimatutsläppen berör materialfrågan. Att använda mer material som har lågt klimatavtryck är en nöt att knäcka för branschen. Där är trä, som är en biobaserad råvara, ett alternativ. 
 
– Vi har så mycket byggande framför oss och vi som bransch har ett stort ansvar att minska klimatpåverkan. Att välja material med lägre klimatavtryck kan vara en väg att gå, att inte använda mer resurser än nödvändigt är också ett sätt, säger Anna Lönn Lundbäck, och påpekar att offentliga upphandlingar får stor betydelse för hur snabbt utvecklingen går. 
 
– Vi hoppas att den offentliga sektorn, med inspiration och ledning av de sju utvalda städerna, blir mycket tydligare i sin kravställning. Om de vill använda klimatsmarta material och produkter kommer det att sätta tryck på hela marknaden. 
 
Att använda mer återbruk inom byggbranschen är en annan viktig faktor.

– Vi kan inte bara fortsätta att använda nytt material hela tiden, vi måste återanvända mer. Det är viktigt att det som byggs är så bra, att det kan stå kvar länge, tycker Anna Lönn Lundbäck och pekar också på att transporter påverkar klimatavtrycket vid ett bygge. 
 
– Det pågår många goda initiativ för att elektrifiera även tunga fordon. Tekniken finns redan, men fler behöver använda den för att det ska ge riktig effekt. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration