”Jag inser vilken avgörande roll jag har som arkitekt”

Foto: Anki Frécon

Varje år delar Svenskt Trä i samarbete med Ung Svensk Form ut ett antal stipendier till blivande arkitekter, industridesigners och formgivare. Stipendiaterna bjuds in till en Kunskapsresa. I år var destinationen Småland och Skåne, där de fick tillfälle att följa hela värdekedjan från skogen via sågverket till slutproduktion.

Hallå där Simon Kempe, arkitekturstudent på Kungliga Akademin i Köpenhamn. Vilka tankar har väckts hos dig om skog och trä under den här resan?

– För mig har det varit värdefullt att lära mig mer om svenskt skogsbruk, trä och kanske framför allt vilken avgörande roll jag som arkitekt kan ha när det gäller materialval. Att använda trä i olika kvaliteter och att utmana materialet genom att tänka nytt; ”Vad kan träet göra som betongen inte kan?”

Varför vill du använda trä?

– Trä är mitt första materialval – det är vackert, det är kul att hitta sätt att få trä att kännas nytt på och så klart så spelar kolinlagringen och den positiva klimateffekten stor roll. 

Vad behövs för att fler ska upptäcka trä?

– Jag tror att den största utmaningen är att en del är skeptiska till trä på grund av okunskap kring till exempel bärighet, hållfasthet och brandsäkerhet. Vi behöver öka kunskapen om träets hållbarhetsfördelar, både då det gäller klimatpåverkan och den möjligheten som finns att använda trä istället för betong.  Trä är en förnybar råvara – en stark fördel!

Du är i början av din karriär – hur ser ditt drömprojekt ut?

– Jag skulle vilja bygga husbåtar av trä. Vi har ju massor av sjöar och kanaler som kan användas av fler. I och med klimatförändringarna höjs vattennivån runt om i världen och om man utvecklar ett bra system för den flytande plattformen tror jag att det skulle kunna ha stor påverkan för många människor. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration