Svenskt Trä fortsätter att utbilda Diplomerade träkonstruktörer

Foto: Åke E:son Lindman

ARTIKEL Det stora intresset för kursen Diplomerad träkonstruktör, som anordnats av branschorganisationen Svenskt Trä sedan 2020, visar att allt fler vill lära sig mer om att bygga och konstruera i trä. Kursen, som hållits vid sju tillfällen och utbildat närmare 400 praktiserande konstruktörer, har blivit en nyckelresurs för branschens fortsatta utveckling. I september 2024 välkomnas nya deltagare som vill stärka sin kompetens och bidra till en mer hållbar byggsektor.

Trä spelar en central roll i den gröna omställningen och för att nå målet om en klimatneutral byggsektor. Detta innebär att kompetensen inom projektering och dimensionering av träbyggnader måste öka, vilket är i linje med lärandemålen för Svenskt Träs kurs Diplomerad träkonstruktör.

- Att dela med sig av kunskap och förmedla en förståelse för trä och träbyggande är en viktig uppgift för Svenskt Trä. Vi gör detta genom våra tekniska handböcker, samt genom utbildningar som till exempel Diplomerad träkonstruktör. Det driver utvecklingen framåt och innebär att vi kan använda trä i alltmer avancerade byggnadskonstruktioner, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel, Tomas Alsmarker, chef för innovation och forskning och Gabriel Eriksson, teknisk projektledare på Svenskt Trä.

Kursen har visat sig vara mycket uppskattad bland deltagarna. Felicia Flink, beräkningskonstruktör och handläggare hos VBK Konsulterande Ingenjörer AB, är en av dem som kan titulera sig Diplomerad träkonstruktör.

- Som Diplomerad träkonstruktör kan jag lösa mer komplexa problem inom träbyggnation vilket uppskattas av våra kunder. Framtidens miljöutmaningar kräver smarta lösningar och alternativ, där jag tror att trä kommer få en allt större roll. Med ökad kunskap ökar också valmöjligheterna och som Diplomerad träkonstruktör ser jag fram emot att vara en del av de lösningarna.

Eva Frühwald Hansson, universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola och en av kursens lärare, understryker betydelsen av djupgående kunskaper inom träkonstruktion.

- Deltagarna får med sig en kombination av teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom träkonstruktion, vilket är avgörande för att möta framtidens byggutmaningar. Jag uppskattar att få vara delaktig i kursen, som inte bara stärker deltagarnas yrkeskompetens utan också bidrar till en hållbar utveckling inom byggsektorn.

Kursen Diplomerad träkonstruktör har utvecklats av Svenskt Trä i samarbete med ledande lärare inom trä och träbyggande från svenska högskolor och universitet, samt med konstruktörer som är praktiskt verksamma i branschen. Den omfattar ett brett spektrum av ämnen som är viktiga för träkonstruktörer och inkluderar

materialegenskaper, konstruktionsmetoder och specifika användningsområden som hallbyggnader i limträ med stora spännvidder och broar i trä. Kursen genomförs på distans under åtta veckor med en avslutande examensuppgift, vilket gör den tillgänglig för yrkesverksamma konstruktörer över hela landet.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration