Händelser i november 2018

  • Trämarknaden i Karlstad
    Elite Stadshotellet, Karlstad

    Den 21-22 november är det dags för Trämarknaden i Karlstad. Seminarier, debatter och utnämning av riddare av Trämarknadsorden.

  • Ingenjörsmässigt byggande i trä - tema planering och montage
    Hotel Rival, Stockholm

    Svenskt Trä kommer att genomföra kunskapsdagen Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä igen. Seminariet äger rum den 13 november 2018 på Hotel Rival i Stockholm och temat är Planering och montage av större träkonstruktioner. I samband med seminariet kommer även nya Limträhandbok Del 4 Planering och montage av limträkonstruktioner att delas ut till besökarna.