Händelser i november 2018

  • Trämarknaden i Karlstad
    Elite Stadshotellet, Karlstad

    Den 22 november är det dags för Trämarknaden i Karlstad. Seminarier, debatter och utnämning av riddare av Trämarknadsorden.

  • Ingenjörsmässigt byggande i trä
    Hotel Rival, Stockholm

    Svenskt Trä kommer att genomföra sin populära kunskapsdag Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä igen. Denna gång går seminariet av stapeln 13 november på Hotel Rival i Stockholm och temat är "Montage av större träkonstruktioner" och erfarna talare kommer att ge intressanta presentationer i sedvanlig ordning. I samband med detta kommer även helt nya Limträhandbok Del 4 med underrubriken "Planering och montage av limträkonstruktioner" att delas ut till besökarna.