Händelser i januari 2019

  • Planera för trästäder
    Grand Hôtel, Stockholm

    Växande städer, växande industri och växande träd. Så möter vi framtidens samhällsutmaningar genom ett ökat träbyggande. Återigen slår Grand H􀃍tel upp portarna för en av föreningen Trästad Sveriges årliga höjdpunkter – Trästad på Grand.