Planera för trästäder

Växande städer, växande industri och växande träd. Så möter vi framtidens samhällsutmaningar genom ett ökat träbyggande. Återigen slår Grand H􀃍tel upp portarna för en av föreningen Trästad Sveriges årliga höjdpunkter – Trästad på Grand.

Hela Sverige pratar träbyggande och fler och fler byggaktörer tar klimatklivet och planerar för trästäder. Under fem intensiva timmar kommer vi bland annat att ta del av hur regioner runt om i Sverige arbetar med sina hållbarhetsperspektiv i byggandet och hur samhällsplanerare hanterar den ödesfråga vi står inför – klimatet.

Vi kommer att lära oss hur vi kan upphandla träbyggande genom andras goda exempel. Vi blickar även bortom klimatfrågan och avhandlar andra positiva värden som träbyggandet ger, till exempel hur på- och tillbyggnader kan hjälpa till att förtäta städer och hur träbyggandet ger mer störningsfria och hälsosamma byggarbetsplatser. Självklart får vi även ta del av några av årets kanske mest spännande träbyggnadsprojekt.

Varmt välkommen till en dag fylld av kunskap och trevliga möten! Program på www.trastad.se

Läs mer och anmäl dig här

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration