Bli Diplomerad Träkonstruktör, på distans med Svenskt Träs vidareutbildning

Svenskt Trä startar nu kurser där du efter avslutad utbildning ska kunna medverka med hög kompetens vid projektering av träbyggnader som hallbyggnader, lokaler och flerbostadshus. Totalt 8 digitala träffar under veckorna 35 - 43 med start 25 augusti.

Anmäl dig här!

Vi fick otroligt positiv respons och högt söktryck när vi öppnade anmälan till denna kurs tidigare i vår 2020. Kursen planerades då att hållas på fyra orter i Sverige vid olika tillfällen men så snart pandemin blev ett faktum valde vi att flytta fram kursen på obestämd tid. Nu har vi hittat nya datum och dessutom gjort kursen till en distanskurs.

Konstruktioner med bärande stomme i trä blir ett alltmer naturligt val när vi bygger våra städer på ett miljömässigt hållbart sätt. I takt med att antalet projekt med bärverk i trä ökar, blir även behovet av fler konstruktörer med rätt kompetens större. Svenskt Trä inleder därför en kursserie där du efter avslutad kurs ska kunna medverka vid projektering av träbyggnader som hallbyggnader, lokaler eller flerbostadshus med stor kompetens.

Kursen hålls veckorna 35 till 43 under totalt 8 dagar, varav 4 dagar är obligatoriska. En schemalagd utbildningsdag innehåller mellan två till fyra timmars utbildning. Däremellan ges möjlighet till eget arbetet. Det är möjligt att delta från valfri plats då hela kursen hålls digitalt. Vi använder digitala verktyg som Zoom eller GoToWebinar och Canvas.

Denna kurs vänder sig i första hand till yrkesverksamma konstruktörer och byggingenjörer med några års erfarenhet av konstruktions- och projekteringsarbete. Läs kursbeskrivningen här (i pdf, öppnas i nytt fönster).

Framöver kommer även Svenskt Trä att ta fram riktade till yrkesverksamma arkitekter, beställare, projektledare och lärare inom arkitektur, byggteknik och samhällsbyggnad.

Praktisk information

NÄR: Kursen hålls veckorna 35 till 43 under totalt 8 dagar, varav 4 dagar är obligatoriska. En utbildningsdag innehåller mellan två till fyra timmars utbildning. Däremellan ges möjlighet till eget arbetet.

VAR: Distans. Vi använder verktygen Zoom eller GoToWebinar och Canvas. Mer information efter anmälan.

KOSTNAD: 3490 kronor exklusive moms per deltagare. Kurslitteratur ingår.

ANMÄLAN: Anmäl dig här

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration