Klimatsmarta och hälsovänliga lösningar för inredningsbranschen

Välkommen till ett inspirerande frukostseminarium om bioinnovation, biophilia och om hur vi med hjälp av svensk råvara och kreativitet kan skapa klimatsmarta och hälsofrämjande lösningar för inredningsbranschen. Samt skapa hållbara och kreativa miljöer - samtidigt som vi ökar attraktiviteten och konkurrenskraften inom svensk möbel- och inredningsbransch.

Vi vet att trä och biobaserat material är bra för klimatet. Forskningen visar också tydligt att trä i innemiljöer påverkar vår hälsa och vårt välmående positivt, liksom vår upplevelse av interiören. Under tusentals år tillbaka har våra sinnen starkt kopplats till naturen. Det kan vi lära oss av och dra nytta av när vi utformar miljöer för människan. Sverige är dessutom rikt på trä och biobaserad råvara och har därför förutsättningar att bli världsledande för omställningen till en klimatneutral framtid – en framtid som är avgörande för människors psykosociala välbefinnande. Intensiv forskning pågår tillsammans med utveckling av innovativa produkter, lösningar och tjänster som vi kan använda oss av, i kombination med evidensbaserad gestaltning kan vi skala upp och hjälpa branschen att ställa om till en klimatneutral framtid som är snäll mot både människa och natur.

Följ med och lyssna på fyra dedikerade och engagerade föreläsare och delta i ett samtal efteråt. Vi fördjupar oss i hur vi kan dra nytta av innovation, evidens och erfarenheter för att skapa hållbara och kreativa miljöer - samtidigt som vi ökar attraktiviteten och konkurrenskraften inom svensk möbel- och inredningsbransch.

 

Deltar gör:

Anna Wiberg, Programchef, BioInnovation

Tomas Nord, Forskare, RISE

Erik Florman, Hållbarhetschef, Kungsleden

Björn Nordin, Chef arkitektur och design, Svenskt Trä

Moderator: Ivana Kildsgaard, Hållbarhets- och kvalitetschef på Tengbom, Ordförande i 100Gruppen.

 

Mer information hittar du här.

 

Frågor, eller vill du veta mer?

Kontakta Björn Nordin, chef för arkitektur och design, Svenskt Trä

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration