Händelser i november 2021

  • Trämarknaden 2021

    På grund av de rådande omständigheterna med Covid-19 och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheterna kommer Svenskt Trä att ställa in sina aktiviteter som var tänkta att äga rum 18-19:e november i Karlstad. Trämarknaden återkommer 2021 och då ska vi försöka göra den ännu bättre än tidigare. Datum för Trämarknaden i Karlstad 2021 blir 17-18:e november.