Trämarknaden 2021

Den 17 - 18 november 2021 är Svenskt Trä åter på plats i Karlstad. Nytt för i år är att seminarierna kommer att streamas live från Karlstad.

 

Det har varit ett spännande år för branschen på många plan. Därför är vi extra glada att åter igen vara på plats i Karlstad. I år har vi satt huvudfokus på de aktuella skogsfrågorna i Sverige och EU, utvecklingen för träbyggande samt marknaden för sågade trävaror.

Varmt välkommen till Karlstad Trämarknad 2021.

Semarietider: 18 november 2021, 10:00-12:00 och 14:00-16:15. På plats och digitalt. Därefter finns det möjlighet att delta i trämarknadsminglet.

Program kl.10:00-12:00 (in Swedish)

10:00-10:05 Välkomna
Mathias Fridholm, Direktör Svenskt Trä

10.05-10.30 Ett makroperspektiv på världsekonomin och skogsindustrin efter Corona
Alla ekonomier i världen har varit starkt påverkade av pandemin och de insatser som har gjorts för att minska dess verkningar. Vad kan vi förvänta oss framåt och hur kommer skogsindustrin att påverkas?, Kerstin Hallsten, Chefsekonom, Skogsindustrierna

10:30 – 11:15 Aktuella skogspolitiska frågor i Sverige och EU
Debattens vågor om den svenska skogen går höga. Men vilka politiska förslag har egentligen presenterats och vilka är på gång? Vilka konsekvenser skulle dessa kunna få för svenskt skogsbruk? Vad kan vi göra åt det? Vi försöker bena ut den snåriga skogspolitiken, Linda Eriksson, Skogsdirektör, Skogsindustrierna

11:15 – 11.45 Träbyggande i Sverige
Efter miljööverdomstolens beslut i juli att inte förlänga tillståndet för kalkbrytning på Gotland har fokus riktats mot materialfrågan i byggindustrin. Vilka konsekvenser kan det få för svenskt träbyggande? Vilka är de avgörande frågorna för att skala upp träbyggandet ännu fortare än vi hittills har gjort Susanne Rudenstam, Chef, Sveriges Träbyggnadskansli

11:45 – 12:00 Europasamarbetet om träfrågor
Det är inte bara skogsfrågor som diskuteras i EU. Även trä och träbyggnadsfrågorna står högt upp på agendan. En ökad träanvändning är en förutsättning för att EU ska nå sina klimatmål. Vilka initiativ är aktuella just nu och hur har träindustrin i EU och Sverige organiserat sig för att möta dessa Anders Ek, styrelseledamot, CEI-Bois

12:00-14:00 Svenskt Träs Trämarknads- och presslunch (för inbjudna gäster)

 

Agenda afternoon 14:00-16:15 (Mainly in English)

14:00 – 14:10 Welcome                                              
Mathias Fridholm, Director Swedish Wood

14:10 – 14:40 The wood market - outlook in Europe and the rest of the world
Christian Nielsen, Market Analyst Wood, Swedish Forest Industry Federation

14:40 – 15:10 The wood market today, tomorrow and in the future – discussion
Kari Andersson, CEO, AB Hilmer Andersson
Johan Hedin, Director Sales and Marketing, Holmen Wood
Martin Hermansson, Member of the Board of Directors, Segezha Group
Anders Lindh, Head of Timber Division, Moelven Industrier ASA
Christian Nielsen, Market Analyst Wood, Swedish Forest Industry Federation
Moderator: Mathias Fridholm, Director Swedish Wood

15:10 – 15:25 Utnämning av riddare av Trämarknadsorden

15:25 – 15:40 Coffee and tea

15:40 – 16:10 The wood market today, tomorrow and in the future – discussion continues
Kari Andersson, CEO, AB Hilmer Andersson
Johan Hedin, Director Sales and Marketing, Holmen Wood
Martin Hermansson, Member of the Board of Directors, Segezha Group
Anders Lindh, Head of Timber Division, Moelven Industrier ASA
Christian Nielsen, Market Analyst Wood, Swedish Forest Industry Federation
Moderator: Mathias Fridholm, Director Swedish Wood

16:10 – 16:15 The end of Trämarknaden 2021
Mathias Fridholm, Director Swedish Wood

16:15 – 18:00 Svenskt Träs Trämarknadsmingel 2021

 

Observera att: Bokning av hotellrum kan göras via www.elite.se. För bokning av möteslokal eller mässmonter: konferens.karlstad@elite.se eller 054-293000 Samtliga gäster och deltager behöver boka sitt hotellrum, lokal eller monterplats på nytt då inga former av bokningar ligger kvar sedan tidigare år.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration