Händelser i januari 2022

  • Diplomerad Träkonstruktör, distanskurs
    Distans

    Det är fortsatt stor efterfrågan på konstruktioner med bärande stomme i trä, som är ett naturligt val vid ett miljömässigt byggande. Det i sin tur innebär att alltfler konstruktörer vill skaffa rätt och mer kunskap om träkonstruktioner. Svenskt Trä fortsätter därför att erbjuda kursen Diplomerad Träkonstruktör.