Altan i tryckimpregnerad svensk furu ger lägst klimatpåverkan

Publicerad 2019-04-10

En altan med komposittrall tillverkad i Kina avger mer än tio gånger så mycket CO₂ som en altan med tryckimpregnerad svensk furutrall. Det visar en jämförande livscykelanalys, LCA, av klimatpåverkan för fem olika material för att bygga altan.

- Jag är inte förvånad att det tryckimpregnerade altandäcket visar lägst global uppvärmningspotential. Tryckimpregnerat furu är ett miljömässigt hållbart och mycket beständigt material, säger Johan Fröbel som är chef på teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Analysen visar att ett altandäck med tryckimpregnerad svensk furutrall belastar klimatet minst och avger lägst CO₂ av de fem altanmaterialen. På andra plats kommer altan med trall av träslaget ipé, följt av betong och tätt därefter lärk. Näst störst klimatpåverkan har en altan med komposittrall tillverkad i Tyskland och störst klimatpåverkan har en altan med komposittrall tillverkad i Kina. En altan med komposittrall tillverkad i Kina avger mer än tio gånger så mycket CO₂ som en altan i tryckimpregnerad svensk furu.

- Trä är ett förnybart material som binder koldioxid och även om de importerade träslagen ipé och lärk inte avger mycket mer CO₂ än den tryckimpregnerade svenska furun, blir utsläppen för transport till Sverige tydliga i slutresultatet, säger Martin Erlandsson från IVL Svenska Miljöinstitutet.

I analysen jämfördes klimatpåverkan för fem olika material för att bygga altan: tryckimpregnerad furu i träskyddsklass NTR/AB, sibirisk lärk, ipé (ett tropiskt träslag), träplastkompositer tillverkade i Kina respektive Tyskland, samt betongplattor.

En LCA är en metod som används för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till dess att produkten inte används längre och måste tas om hand. IVL Svenska Miljöinstitutet och Teknologisk Institut i Danmark, DTI, står tillsammans bakom denna LCA av koldioxidutsläpp från olika material för fem olika altandäck. I LCA:n antogs de förväntade genomsnittliga livstiderna vara 30 år för tryckimpregnerad furu i träskyddsklass NTR/AB, ipé, träplastkompositer och betong. Sibirisk lärk förväntades ha en genomsnittlig livstid på 15 år och behöver därefter bytas ut för att hålla i 30 år som de övriga altanmaterialen.

Läs den fullständiga LCA:n och sammanfattningen på Svenskt Träs webbplats: https://www.svenskttra.se/om-tra/hallbarhet/ 

Pressbilder

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
+46 8 762 79 68, johan.frobel@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration