Handböckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1–3 uppdaterade till EKS 11

Publicerad 2020-02-17

Publikationerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1–3. Foto: Svenskt Trä.

Nu ges Dimensionering av träkonstruktioner Del 1–3 ut i uppdaterad utgåva, 3:2019, korrigerad enligt Boverkets nya konstruktionsregler EKS 11 (BFS 2019:1). Branschorganisationen Svenskt Träs publikationer används på universitet och högskolor, samt av yrkesverksamma som projekterar bärande träkonstruktioner.

- Vi har moderniserat layouten, anpassat till Boverkets nya konstruktionsregler EKS 11 samt rättat till en del felaktigheter och otydligheter, säger Patrice Godonou som är senior konstruktör på Svenskt Trä.

Publikationerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1–3, Limträhanbok Del 1–4 och KL-trähandbok används på universitet och högskolor som läromedel för byggingenjörer och även av yrkesverksamma konstruktörer.

- Alla våra handböcker är värdefulla kunskapskällor som bidrar till ett ökat träbyggande utfört på rätt sätt. Böckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1–3 underlättar dimensionering och projektering av bärandeverk med träbaserade material i den bärande stommen, säger Patrice Godonou.

De olika delarna i Dimensionering av träkonstruktioner, som bygger på Eurokoderna och de svenska tillämpningsreglerna EKS, innehåller grundläggande kunskap om trä som byggmaterial och projektering av träkonstruktioner, regler och formler samt dimensioneringsexempel. Teoretisk kunskap återges i Del 1, tillämpning av regler och formler i Del 2, medan beräkningsexemplen finns i Del 3. Hänvisningar förekommer mellan de olika delarna i en tydlig kopplingen mellan teoretisk kunskap, regler, tillämpningar och beräkningar.

- Vi vill också passa på och tacka alla faktagranskare, och framförallt Eric Borgström, Bjerking AB, Rune Karlsson, Rune Karlssons Byggprojektering i Hedemora och Roberto Crocetti, Kungliga Tekniska högskolan, säger Patrice Godonou.

Dimensionering av träkonstruktioner Del 1–3 utgåva 2:2016 finns även digitalt i engelsk språkversion och heter då Design of timber structures Volume 1-3 edition 2:2016. Böckerna säljs både i paket, som omfattar alla tre delar i respektive språkversion, samt som enskilda exemplar. Alla Svenskt Träs publikationer finns att köpa på https://shop.svenskttra.se/. De digitala versionerna kan laddas ner kostnadsfritt på https://www.svenskttra.se/publikationer_start/publikationer/dimensionering-av-trakonstruktioner/

Läs pressmeddelandet på Svenskt Träs webbplats här

Bilder

  • Publikationerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1–3. Foto: Svenskt Trä.

    Ladda ned bild

  • Publikationerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1–3. Foto: Svenskt Trä.

    Ladda ned bild

  • Publikationerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1–3. Foto: Svenskt Trä.

    Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration