Så anser Norra Mellansverige att trä i inredning påverkar välbefinnandet

Publicerad 2020-09-08

Fotograf Johan Ardefors

I Norra Mellansverige anser över åtta av tio att trä i möbler interiör ger en trivsam känsla och fler än sju av tio att trä i möbler och interiör ger ett lugnande intryck. Det visar en ny undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av branschorganisationen Svenskt Trä.

- Trä gör miljön mer naturligt. Människan har levt länge i naturen och är inställd för att både tycka om den och tolka den, säger Anders Q. Nyrud, professor vid Norges miljö- och biotekniska universitet.

Trivsel och lugn tenderar att öka i inomhusmiljöer med synligt trä. Totalt sett över hela landet visar undersökningen att nio av tio håller med om att trä i möbler och interiör ger en trivsam känsla. Åtta av tio, upplever att trä i möbler och interiör ger ett lugnande intryck.

I Norra Mellansverige anser 88 procent att trä i möbler och interiör ger en trivsam känsla och 75 procent att trä i möbler och interiör ger ett lugnande intryck. Även forskningen bekräftar detta. Studier visar att vi upplever ett större välbefinnande och mindre smärta när vi vistas i naturen. Vi blir mindre stressade vilket bland annat sänker vårt blodtryck. Det finns nu studier som tyder på att detsamma kan gälla för trä i interiöra miljöer.

- Att vi anser oss lugnare och tryggare i miljöer med synligt trä är inte bara en känsla. Trä har en bevisat positiv inverkan på inomhusklimatet och reglerar temperatur, fukt och ljus på ett välgörande sätt. Vi vill gärna se finansiering för att utöka forskningen kring området trä, hälsa och välbefinnande. Det är forskning för framtiden, säger Björn Nordin som är chef för interiör och design på Svenskt Trä.

Läs mer om trä, hälsa och välbefinnande på Svenskt Träs hemsida här.

Om undersökningen

1133 personer har under perioden 12 – 14 februari 2020 svarat på frågor som Kantar Sifo ställt på uppdrag av Svenskt Trä. Respondenterna motsvarar ett riksrepresentativt urval från Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. Andelarna som nämns är en sammanslagning av de positiva respektive negativa andelarna.

Läs pressmeddelandet på Svenskt Träs webbplats här.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration