Startskottet för tvärvetenskaplig forskning kring trä och hälsa

Publicerad 2020-09-15

Flera forskare, både inom medicin, ekonomi och teknik, vill se utökad finansiering för forskningsområdet trä och förbättrad hälsa. Planer finns nu att under våren 2021 starta upp ett pilotprojekt på ortopediska kliniken i Skellefteå med syftet att klargöra om det finns något samband mellan trä och förbättrad hälsa.

- Det är viktigt att reda ut om det finns ett samband mellan trä och hälsa. Tänk om vi kan uppnå snabbare återhämtning och ökat välmående för patienter genom att ta in mer trä i rummen där de vistas. Det skulle kunna innebära stora samhällsvinster för vård- och omsorgssektorn. Flera forskningsprojekt står i startgroparna för att ta reda på mer om detta men det är svårt att hitta en stabil finansiering, säger Björn Nordin som är chef för interiör och design på branschorganisationen Svenskt Trä.

Trots att det är svårt att nå säkrad finansiering för forskning om trä och hälsa har Svenskt Trä beslutat att delta i ett pilotprojekt inom området. Två forskargrupper har bildats för att genomföra forskning på bland annat ortopediska kliniken i Skellefteå och Psykiatriska kliniken i Borås. Syftet är att klargöra om det finns något samband mellan trä och hälsa. För att fullt ut genomföra de nödvändiga studierna så behövs dock mer finansiellt stöd.

- Det är synd att vi inte har det finansiella stödet klart för att kunna göra studierna fullt ut. Stödet från Svenskt Trä är därför mycket glädjande. Nu kan vi starta igång en mindre studie, säger Bror Sundqvist, verksamhetsledare vid Luleå tekniska universitet inom träteknik.

När vi vistas i skogen sänks puls och blodtryck samtidigt som koncentrationsförmågan ökar. Det finns även studier som tyder på att detsamma gäller för inomhusmiljöer med synligt trä. Ett norskt forskarteam undersökte på ortopediska kliniken i Trondheim 2016 och 2017 om patientrum med naturliga inslag som naturmotiv och träpaneler på väggarna kunde lindra smärt- och stressupplevelsen. I resultaten kom det fram att patienterna kunde gå hem tidigare men ytterligare tvärvetenskaplig forskning krävs för att kunna verifiera detta.

- Mycket av resultaten i den norska studien indikerade att det fanns ett samband mellan trä och hälsa, men mer forskning om trämaterialets betydelse krävs. Vårt mål är nu att tillsammans med forskare från olika discipliner och Svenskt Trä genomföra fler undersökningar så snart som möjligt. Jag är otroligt spänd på vilka resultat detta kan ge, säger Tomas Nord, lektor vid Linköpings universitet.

Läs mer om trä, hälsa och välbefinnande här.

Läs pressmeddelandet på Svenskt Träs webbplats här.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration