Svenskt träbyggande tog plats på FN:s världskongress om hållbar stadsutveckling

Publicerad 2019-06-11

Svenskt träbyggande var en central punkt på agendan när UN-Habitat höll sin första världskongress om innovation inom hållbar stadsutveckling i Nairobi, Kenya 27 - 31 maj. På ett seminarium under tisdagen betonades vikten av att vi globalt måste börja ”odla våra städer”.

- Behovet av en omställning mot hållbara städer är stort i världen och Sveriges kunskap om modernt träbyggande i kombination med hållbart skogsbruk kan möjliggöra den omställningen. Svensk skogs- och träindustri erbjuder en teknisk, ekonomisk och hållbar lösning för framtida städer, sa Jörgen Hermansson som är chef för Södra Building Systems och som representerade Svenskt Trä på plats i Nairobi.

Årets tema för världskongressen var Agenda 2030, vilket passar väl in i UN-Habitats ambition ”For a better urban future”. Enligt IPCC, FN:s klimatpanel, står byggindustrin idag för 40% av de globala koldioxidutsläppen. Samtalen om hållbart byggande var därför en viktig punkt på agendan.

Den träbyggande bostadsutvecklaren Arvet visade en utställning om hur träbyggandet uppfyller alla FN:s 17 globala mål, där hållbart skogsbruk och den svenska träindustrins kunskap är central. Sveriges Arkitekter presenterade, i samarbete med Svenska institutet och Sveriges Ambassad, ”Woodland Sweden” – en utställning om den svenska arkitektkårens kunskap i att rita träbyggnader och framtida hållbara samhällen.

- Sverige har lång erfarenhet och kunskap om modernt träbyggande. Att bygga städer i trä – att faktiskt odla våra städer – är en hållbar lösning för utmaningar som bostadsförsörjning, klimatförändringar, sysselsättning och urbanisering, sa Susanne Rudenstam som är chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Stadssekreterare Elin Olsson från Sveriges Ambassad i Kenya sammanfattade i efterhand kongressens budskap i sociala medier och skrev att utvecklingen av städer och samhälle behöver utgå från platsspecifika förutsättningar och med människor i centrum. Fler utmaningar kan lösas samtidigt. Hållbarhetsmål 11 i Agenda 2030, hållbara städer och samhällen, kan och behöver sammankopplas med övriga globala hållbarhetsmål.

Mer om världskongressen
Under tisdagen hölls ett seminarium om hållbar stadsutveckling i den svenska träpaviljongen, ritad av arkitektkontoret In Praise of Shadows och representerade på plats av Katarina Lundeberg, med statssekreterare Elin Olsson och ministerråd Mikael Hjelmåker från Sveriges Ambassad i Kenya, Klas Groth, från UN-Habitat i Nairobi tillsammans Sandra Frank från Arvet och Jörgen Hermansson från Södra Building System. Tove Dumon Wallsten, Sveriges Arkitekter ledde samtalet.

Mer information om 1st UN-Habitat Assembly med temat ”Innovation for better lives” finns på webben: www.unhabitat.org/habitatassembly 

Pressbilder

För mer information:
Susanne Rudenstam, kanslichef, Sveriges Träbyggnadskansli
+46 8 762 72 73, susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Jörgen Hermansson, chef Södra Building System, Södra
+46 70 328 27 05, jorgen.hermansson@sodra.com

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration