Svenskt träbyggande tog plats på FN:s världskongress om hållbar stadsutveckling

PRESSMEDDELANDE Svenskt träbyggande var en central punkt på agendan när UN-Habitat höll sin första världskongress om innovation inom hållbar stadsutveckling i Nairobi, Kenya 27 - 31 maj. På ett seminarium under tisdagen betonades vikten av att vi globalt måste börja ”odla våra städer”.

- Behovet av en omställning mot hållbara städer är stort i världen och Sveriges kunskap om modernt träbyggande i kombination med hållbart skogsbruk kan möjliggöra den omställningen. Svensk skogs- och träindustri erbjuder en teknisk, ekonomisk och hållbar lösning för framtida städer, sa Jörgen Hermansson som är chef för Södra Building Systems och som representerade Svenskt Trä på plats i Nairobi.

Årets tema för världskongressen var Agenda 2030, vilket passar väl in i UN-Habitats ambition ”For a better urban future”. Enligt IPCC, FN:s klimatpanel, står byggindustrin idag för 40% av de globala koldioxidutsläppen. Samtalen om hållbart byggande var därför en viktig punkt på agendan.

Den träbyggande bostadsutvecklaren Arvet visade en utställning om hur träbyggandet uppfyller alla FN:s 17 globala mål, där hållbart skogsbruk och den svenska träindustrins kunskap är central. Sveriges Arkitekter presenterade, i samarbete med Svenska institutet och Sveriges Ambassad, ”Woodland Sweden” – en utställning om den svenska arkitektkårens kunskap i att rita träbyggnader och framtida hållbara samhällen.

- Sverige har lång erfarenhet och kunskap om modernt träbyggande. Att bygga städer i trä – att faktiskt odla våra städer – är en hållbar lösning för utmaningar som bostadsförsörjning, klimatförändringar, sysselsättning och urbanisering, sa Susanne Rudenstam som är chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Stadssekreterare Elin Olsson från Sveriges Ambassad i Kenya sammanfattade i efterhand kongressens budskap i sociala medier och skrev att utvecklingen av städer och samhälle behöver utgå från platsspecifika förutsättningar och med människor i centrum. Fler utmaningar kan lösas samtidigt. Hållbarhetsmål 11 i Agenda 2030, hållbara städer och samhällen, kan och behöver sammankopplas med övriga globala hållbarhetsmål.

Mer om världskongressen
Under tisdagen hölls ett seminarium om hållbar stadsutveckling i den svenska träpaviljongen, ritad av arkitektkontoret In Praise of Shadows och representerade på plats av Katarina Lundeberg, med statssekreterare Elin Olsson och ministerråd Mikael Hjelmåker från Sveriges Ambassad i Kenya, Klas Groth, från UN-Habitat i Nairobi tillsammans Sandra Frank från Arvet och Jörgen Hermansson från Södra Building System. Tove Dumon Wallsten, Sveriges Arkitekter ledde samtalet.

Mer information om 1st UN-Habitat Assembly med temat ”Innovation for better lives” finns på webben här.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration