Seminarium om Konsten att kombinera trä med andra material

Inbjudan till seminarium om Konsten att kombinera trä med andra material eller Timber-based hybrid structures! Ett seminarium för ingenjörer, arkitekter och entreprenörer som vill skaffa sig fördjupad kunskap inom träbaserade hybridkonstruktioner.

Seminariet arrangeras av KTH, Kungliga Tekniska Högskolan och LTH, Lunds Tekniska Högskola, tillsammans med branschorganisationerna Svenskt Trä, TMF och Sveriges Träbyggnadskansli samt Skanska. Programmet består av en rad internationellt framstående föredragshållare inom prioriterade områden för byggande med trä i kombination med andra material. Se programmet nedan. Genom att främja kombinationen av trä med andra material kan träets förutsättningar som konstruktionsmaterial förbättras och därmed kan effektivare och hållbarare byggnader och infrastruktur skapas. Seminariet är på engelska.

 


 

Programme

08:00–08:30 Registration
08:30–08:40
Welcome and introduction to the seminar
Dr. Anders Rosenkilde (The Swedish Federation of Wood and Furniture Industry), Dr. Björn Källander (Swedish Wood), Susanne Rudenstam (Swedish Wood Building Council)
08:40–09:00
Introduction to hybrid structures
Prof. Erik Serrano (LTH)
09:00–09:20
Timber-based hybrid on “material level”
Prof. Magnus Wålinder (KTH)
09:20–09:40
Timber-based hybrid structures: why?
Prof. Roberto Crocetti (Swedish Wood, guest researcher at KTH)
09.40–10.00 Coffee break
10:00–10:30
Timber-concrete systems, pros and cons, methods of prefabrication 
Structural Engineer Konrad Merz (Merz Kley Partner ZT GmbH)
10:30–11:00
Softwood – hardwood hybrid members and connections
Prof. Ernst Gehri (ETH, Zurich)
11:00–11:30
Gluing of softwood with other materials
Dr. Simon Aicher (Materials Testing Institute University of Stuttgart) 
11:30–12:30 Lunch
12:30–13:00
FRP: properties, applications, possibilities in combination with wood
CEO Fredrik Wettermark (Composite Design Sweden AB)
13:00–13:30
Structures of timber and steel
Structural Engineer Frank Brühl (Wiehag)
13:30–14:00
Hybrid structures: pros, cons, doubts?
Architect and Structural Engineer Daniel Asp (White Architects)
14:00–14:30
Hybrid structures: pros, cons, doubts?
Skanska
14:30–15:15
Workshop/debates and closure
Moderator: Prof. Erik Serrano

 

The seminar is in English. For questions contact
Roberto Crocetti: crocetti@kth.se
Magnus Wålinder: walinder@kth.se
Erik Serrano: erik.serrano@construction.lth.se

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor.