Träbyggnadsdag i Åre – ett bevis på träets genombrott

Trä i större konstruktioner har varit på frammarsch länge och har nu nått en ny nivå. Träbyggnadsturnéns första stopp i Åre den 29 januari visade att branschens alla led mognat och att såväl kunskapen om som intresset för trä i stora konstruktioner nått en helt ny och bred nivå.

– Vi ser en stor framåtrörelse där limträförsäljningen i Sverige mer än dubblerats de senaste tio åren. Kunskapen och insikten om träets och limträets fördelar har ökat markant i hela branschen. Såväl föreskrivande led som leverantörer och fastighetsägare har mognat och insett träets enorma potential både ur hållbarhets- och byggnadsteknisk synvinkel, säger Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter på Svenskt Trä.

Skälen till träets genombrott stavas bland annat lyckosam kunskapsspridning om träets fördelar. En av de viktigaste är hållbarhetsaspekten.

– Mer än 50 procent av en byggnads klimatpåverkan utgörs av det ingående byggmaterialet. Som det enda helt förnybara byggmaterialet ger trä minst klimatpåverkan under en byggnads hela livslängd, säger Johan Fröbel som också påpekar att utvecklingen inom byggbranschen går mot att ställa allt högre krav på låg klimatpåverkan i byggprocesser.

– Det ser vi inte minst när det gäller det ökande antalet broar, sportanläggningar, offentliga byggnader och skolor som byggs i trä och limträ. Vi har tagit stora steg från den tid då trä mest användes till mindre villor och privatbostäder.

Träbyggnadsturnén är en serie inspirerande framträdanden med fokus på hållbart och modernt byggande i trä och limträ. Den 29 januari träffades regionala och nationella aktörer inom hållbart byggande och samhällsplanering i Åre, där byggmarknaden är het, inte minst inför det alpina VM som anordnas 2019. Något som återspeglades av de 90 deltagarna.

– Nyfikenheten på framtiden är stor i hela branschen. Det var fantastiskt att se, säger Johan Fröbel.

Bland talarna på Trämarknadsturnén i Åre märktes Robert Crocetti, professor i träbyggnadsteknik på Lunds Tekniska Högskola, Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli, Lars Johansson, arkitekt på AIX Arkitekter, Enar Nordvik, arkitekt vid bygg- och miljökontoret i Skellefteå och Johan Åhlén, ordförande för Limträkommittén inom Svenskt Trä.

Träbyggnadsturnén arrangeras av Svenskt Trä i samarbetet Sveriges Träbyggnadskansli och limträtillverkarna Glulam of Sweden, Martinsons, Moelven och Setra Group. Åre var den första anhalten för Träbyggnadsturnén. Nästa inspirationsdag kommer att hållas den 11 mars i Kiruna.

Mer information
Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter, Svenskt Trä
telefon: 08-762 79 68
e-post: johan.frobel@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration